Hundavelsstationen

Varje år föds omkring 35-40 schäferkullar vid avelsavdelningen i Sollefteå. Av dessa väljs ett antal hundar ut för att tränas till att bli lämpliga tjänstehundar i Försvarsmakten eller hos Polisen.

På avelsavdelningen i Sollefteå arbetar 17 personer. De ansvarar för att planera avel, sköta tikar och valpar, rekrytera fodervärdar, placera valparna hos fodervärdar och att ge hjälp och stöd under fodervärdstiden.

Avdelningen ansvarar också för lämplighetstesterna och därefter en rekommenderad fördelning av godkända hundar samt avveckling till ny ägare för ej godkända hundar.

Hundarna placeras hos sin fodervärd när de 8-10 veckor gamla. Där stannar de tills de är ungefär ett och ett halvt år gamla. Under den perioden står Försvarsmakten för foder- och veterinärkostnader.

Avelsverksamheten i Sollefteå har pågått sedan sommaren 2005. Genom åren har avelsstationen fött upp cirka 3 000 valpar. Personalen i Sollefteå arbetar ständigt med att skaffa fram lämpliga avelshundar, främst genom egen avel.

Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 350
Så har vi räknat