På Livgardets Kavallerikasern i centrala Stockholm finns de cirka 75 hästarna som används för Försvarsmaktens beridna statsceremoniella verksamhet. Hästarna ägs av Föreningen för den Beridna högvakten och tas omhand och tränas av Livgardets personal. Tillsammans ansvarar Föreningen och Försvarsmakten för hästarna och driften.

Beridna Högvakten, Stockholm, Sweden 2019
Beridna Högvakten, Stockholm, Sweden 2019
Foto: Marielle Andersson Gueye

Föreningen för den Beridna högvakten är en ideell förening som drivs av intäkter från sina medlemmar. Föreningen finansierar inköp och utbildning av de cirka 75 hästar som ingår i vaktparader och korteger samt står för hälften av driftkostnaderna, såsom foder och annat som en häst behöver. Den andra hälften av driftkostnaderna finansieras av Försvarsmakten.

I nära samarbete med Försvarsmakten köper Föreningen för den Beridna Högvakten in hästar och ger dem en grundutbildning innan de placeras på Livgardets Kavallerikasern i Stockholm för vidareutbildning. På Kavallerikasern förbereds hästarna noga genom utbildning och miljöträning innan de kan börja ridas i den beridna vaktparaden och de beridna eskorter som genomförs vid till exempel statsbesök.

 

Samarbetet startade i slutet av 80-talet för att bevara den beridna vaktparaden och dess långa tradition. De hästar som då fanns i Försvarsmakten överfördes till föreningen, som fick i uppdrag att i fortsättningen svara för försörjningen av hästar till Försvarsmakten.

Föreningen för den Beridna högvakten ansvarar idag för att det ska finnas ett 70-tal hästar i verksamheten. Målsättningen är att hästarna ska tjänstgöra till cirka 18 års ålder och när de går i pension hittar föreningen ett lämpligt hem åt hästen.

 

SAMARBETET – ÖVERGRIPANDE 

FÖRSVARSMAKTEN

  • Är den faktiska utföraren av den beridna garnisonstjänsten, vilket innebär att Försvarsmakten ger hästarna en lämplig utfordring, god vård, motion och utbildning samt genomför den beridna statsceremoniella verksamheten.
  • Ansvarar för att stall, ridhus och veterinärklinik.
  • Ansvarar för att både militär och civil personal som arbetar med hästarna har rätt kompetens och förmåga samt nödvändig utrustning för genomförande av tjänsten.
  • Står för hälften av driftkostnaderna för hästhållningen.

FÖRENINGEN FÖR DEN BERIDNA HÖGVAKTEN

  • Ansvarar för att, utifrån Försvarsmaktens framställda behov, köpa in lämpliga hästar med lämplig kvalitet och ställa till Försvarsmaktens förfogande för den beridna statsceremoniella verksamheten.
  • Ansvarar för att ge hästarna en grundutbildning innan de överlämnas till Försvarsmakten.
  • Står för hälften av driftkostnaderna för hästhållningen.

 

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat

Vår trogna vän hästen har tjänat det svenska försvaret i många hundra år. Idag är hästen en viktig del i den beridna vaktparaden och andra ceremoniella tillfällen. Hästarna som tjänstgör idag ägs av Föreningen för den Beridna högvakten och Livgardets personal sköter om hästarna.