Musikkårernas konserter

Här hittar du information om Försvarsmusikens tre professionella musikkårers konserter:
Arméns musikkår, Marinens musikkår och Livgardets dragonmusikkår.

 

FÖRSVARSMUSIKEN COVID-ANPASSAR VERKSAMHETEN

Som ett led i samhällets anpassning i rådande pandemi anpassar vi inom Försvarsmusiken vår verksamhet. Det kan innebära att planerade evenemang ställs in eller senareläggs. Anledningen kan antingen vara att vi följer de av regeringen och expertmyndigheterna givna rekommendationerna eller att våra egna medarbetare har drabbats av Covid-19. Vi ber alla samarbetspartners, vår publik och våra följare på sociala medier att ha förståelse för detta.

Roger Lodin

Chef Försvarsmusiken 

 

Biljettsläpp

Biljettsläpp sker normalt en månad innan konsert/föreställning. För mer biljett- och konsertinformation se kommande annonser och denna sida.

Spelningar under somrarna

Under sommaren genomför musikkårerna många av sina spelningar i samband med vaktavlösningar. Till följd av detta genomförs det färre spelningar inomhus i konsertlokal. Tid och plats för sommarens vaktavlösningar hittar du i menyn under "Relaterat innehåll".

Med reservation för eventuella ändringar.

Datum Aktivitet Plats