Expedition: Håll västkusten ren

Fem badkar med skräp. Så mycket flyter i land längs Bohuskusten – varje timme. Tillsammans med Håll Sverige Rent gör Försvarsmakten en insats för ett renare Sverige.

Foto: Håll Sverige Rent

Majoriteten av skräpet i havet kommer från land och det mesta består av engångsprodukter och är av plast. För att uppmärksamma problemet ger sig Håll Sverige Rent och Försvarsmakten den 19 september ut på Expedition: Håll Västkusten Ren.

Expeditionen är en av del av Håll Sverige Rents och Försvarsmaktens samarbete för ett renare Sverige. Genom att samarbeta med Försvarsmakten får Håll Sverige Rent möjlighet att nå platser som annars skulle vara nästintill omöjliga. Försvarsmakten samverkan med andra myndigheter och organisationer inom miljöområdet för att kommande generationer ska ha en rik miljö att leva i.

Samarbetet med HSR syftar till att hos allmänheten och i synnerhet hos den unga målgruppen öka kunskapen om Försvarsmaktens miljöarbete.

Under sensommaren 2014 genomförde Håll Sverige Rent tillsammans med Försvarsmakten en expedition till Sveriges högsta berg – Kebnekaise. Håll Sverige Rent städade skräp som ovarsamma besökare gjort sig av med samtidigt som Försvarsmaktens bergspluton bärgade vrakdelar från flyghaveriet 2012.

I år fokuserar vi på den marina nedskräpningen och byter berg mot hav.