Aktuellt från Försvarsmakten

På patrull i gränsland 11 december 200714:57

För att lösa uppgifterna i Eufor genomförs, förutom möten med borgmästare, generaler och lokalbefolkning, även patrullering. Under en patrull träffade löjtnant Thulin med tolk på en äldre man med...

Stöd vid hemkomst central fråga 10 december 200718:41

I den attitydundersökning Försvarsmakten har låtit genomföra inom Nordic Battlegroup anger 57 procent av de tillfrågade att Försvarsmakten har en bra beredskap för att ge stöd i det fall en psykisk...

Tiden efter utlandstjänst 10 december 200718:41

En tjänstgöringsperiod i utlandsstyrkan upplevs på olika från individ till individ. Erfarenheterna från olika insatsområden skiljer sig. Omständigheterna under den tidsperiod insatsen genomförs gör...

Nöjd arméinspektör tackade FS14 10 december 200715:10

Det var en stolt och nöjd arméinspektör som tackade FS14 när hans inspektion av verksamheten i Afghanistan sammanfattades.

Om materielförsörjningen i Försvarsmakten 10 december 200714:07

Materielförsörjningen har haft en central roll i den debatt som under det senaste halvåret pågått om Försvarsmaktens ekonomi. Det har bland annat påståtts att Sveriges försvarsmaterielförsörjning är...

Military World Games:
Svenska framgångar i Indien
10 december 200712:00

Solen skyms av ett disigt lager smog. Ovanför Hakimpet flygbas i södra Indien hörs ljudet från rotorbladen. En kilometer upp syns fyra gula prickar. Det är den gamla sovjetiska transporthelikoptern...

Svensk-finsk kartfabrik på plats i insatsområdet 10 december 200712:00

Oavsett var i världen en NBG-insats sker står den svensk-finska enheten Geospatial Support Group, Geo SG, beredd att på plats producera specialanpassade kartor både till staber och den enskilde...

Psyops - gammal kunskap räddar liv i ny form 10 december 200712:00

Psyops – psykologiska operationer, är en relativt ny vetenskap för den svenska försvarsmakten. Med Sveriges utökade åtaganden i internationella sammanhang har det nu blivit en självklar del av...

Komplett akutsjukhus på väg ut 10 december 200712:00

En soldat har trampat på en mina. En annan är skottskadad och en tredje är har varit med om en bilolycka. Att alla tre ska kunna tas om hand snabbt, opereras samtidigt och klara sig är NBG:s...

NBG återställer lag och ordning i Xland 10 december 200712:00

Nordic Resolution är den första övningen där alla enheter i en stridsgrupp i EU:s battlegroup-koncept övar tillsammans. Nära 2 800 soldater från fem länder ska tillsammans bli Nordic Battlegroup. För...

Försvarsminister Sten Tolgfors:
Sverige har stort anseende vid internationella insatser
10 december 200712:00

- Nordic Battlegroup är inte bara viktig för förnyelsen av försvaret utan också för motivationen och attraktionen vid rekrytering av medarbetare till andra internationella insatser, säger...

NBG har utrustning av världsklass 10 december 200712:00

Efter höstens diskussioner om försenade leveranser och äldre utrustning som inte håller måttet, slår Force commander Karl Engelbrektson näven i bordet:- Materielen är i snitt av världsklass. Sedan kan...

Upp till bevis 10 december 200712:00

Att göra saker på det enkla sättet ligger inte för oss som har valt att tjänstgöra i Försvarsmakten. I ett par år har vi kraftsamlat för den nordiska stridsgruppen.

Få kan bygga en flygplats på tre dagar 10 december 200712:00

På bara tre dagar kan Försvarsmaktens flygbasbataljon/T bygga upp och driva en fullt fungerande flygplats, till exempel i ett insatsområde för Nordic Battlegroup.– Att upprätta en hel flygplats på så...

Många tunga frågor för NGB:s personalchef:
”Vad gör vi om en svensk soldat försvinner eller tas till fånga?”
10 december 200712:00

Kritiken har stundtals varit hård: "Vi är inte beredda och kommer att skicka hem soldater i liksäckar". Personalchefen Per-Erik Laksjö svarar: "Krig är livsfarligt. Jag kan inte tänka mig att det...