Utökat ansvar för chefen Livgardet

Chefen för Livgardet, överste Svante Borg, ska leda omstruktureringsarbetet inom personalområdet i Försvarsmakten. Detta sker samtidigt som han fortsätter som förbandschef för Livgardet.

Den 15 september lämnar Försvarsmakten in sitt slutliga underlag till regeringen inför höstens proposition till riksdagen. Även om ingenting är klart ännu så kommer det att innebära stora förändringar för Försvarsmaktens personal.

Överste Svante Borg har tidigare arbetat med såväl personalfrågor som produktionsledning ur ett högkvartersperspektiv.
– Otvetydigt står Försvarsmakten inför stora omstruktureringar, säger generallöjtnant Sverker Göransson. Tack vare Svante Borgs bakgrund har vi valt honom att även leda detta omstruktureringsarbete på personalområdet.