ÖB inspekterar krigsförband

Ett av Försvarsmaktens strategiska mål är omedelbart användbara insatsförband. Därför har överbefälhavaren beslutat att inspektera krigsförbanden i syfte att sätta insatsorganisationens frågor i centrum. Först ut är amfibiebataljonen den 11 juni.

Syftet med inspektionerna är att lyfta fram olika frågor och föra en dialog för att kunna identifiera och åtgärda eventuella problem.
– För att nå framgång är det viktigt att inspektionerna är och uppfattas som hjälpande och inte dömande, säger överbefälhavaren Håkan Syrén.

I arbetet ingår också att utveckla nya metoder för att inspektera krigsförband och omhänderta inspektionsresultat. Totalt rör det sig om cirka 20 kontrollpunkter, bland annat personal- och materielläget och förbandets utbildningsnivå.

Förutom ÖB deltar också marininspektören Anders Grenstad, chefen förbandsproduktion Göran Mårtensson och ett antal sakkunniga från Högkvarteret, Försvarsmaktens logistik och Pliktverket.