Lågflygning kan ge löneavdrag

En befälhavare och en styrman vid Skaraborgs flygflottilj, F 7, anmäls till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd efter lågflygning med ett Herculesplan i maj förra året.

I samband med en överflygning efter en fällningsövning med en TP 84 Hercules utanför Karlsborg underskreds reglerna för lägsta flyghöjd. Passagen genomfördes på under fem meters höjd, vilket är lägre än vad regelverket tillåter. Händelsen filmades och utreddes av Försvarsmakten. Befälhavaren på flygplanet stängdes av tills vidare. Nu har befälhavaren och styrmannen, som tillhör Skaraborgs flygflottilj F 7, anmälts till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Chefen för Skaraborgs flygflottilj rekommenderar i sin anmälan löneavdrag som lämplig straffpåföljd och att befälhavaren tilldelas ett högre löneavdrag än styrman.

Herculesplanet hade deltagit en övning med Fallskärmsjägarskolan. När övningen var slut ville befälhavaren på planet tacka deltagarna och gjorde därför en överflygning på låg höjd.

Lågflygningen genomfördes vid flygfältet i Flugebyn utanför Karlsborg. Lägsta tillåtna flyghöjd för TP 84 är under vissa omständigheter 30 meter.