Aktuellt från Försvarsmakten

Medaljceremoni på Camp Victoria 19 december 200720:00

Första julklappen kom tidigt till KS16. Två månader in i missionen förärades de svenska soldaterna i Kosovo Natos Non Article 5-medalj. Medaljen delas ut till alla nationers soldater som tjänstgjort...

Försvarsmakten välkomnar rättslig prövning 19 december 200714:29

Åklagare Tomas Lindstrand väckte i dag åtal mot den tidigare chefen för den operativa insatsledningen, generalmajor Tony Stigsson. Brottsrubriceringen är grov obehörig befattning med hemlig uppgift.-...

Nytt ledningssystem till NBG 19 december 200713:56

I går överlämnade Försvarets materielverk, FMV, det nya ledningssystemet till Nordic Battlegroup. Trots vissa problem har Försvarsmakten i nära samarbete med FMV och leverantörer på väldigt kort tid...

Övning lägger grunden för supercamp i Sudan 19 december 200711:00

Termometern visar minus 17 grader och klockan är strax efter 05.00. På ”Camp Thule” pågår en febril aktivitet inför dagens uppdrag. Under ledning av kompanichef John Hansson ska en styrka med svenska...

Så lät ljudet från Hårsfjärdsjakten 18 december 200715:39

Den omtalade inspelningen av ett ljud, 3 minuter och 47 sekunder långt, från ubåtsjakten i och utanför Hårsfjärden 1982 har nu avhemligats.Försvarets experter har gjort en ny analys av inspelningen...

Patrull räddade livet på afghansk flicka 18 december 200714:04

Styrkan i Afghanistan har till uppgift att vidmakthålla säkerheten i sitt ansvarsområde. Detta sker bland annat genom möten med bybor och makthavare ute i provinserna. Men ibland kan soldaterna också...

Försvarsmakten utvecklar Personnel Recovery-förmågan 18 december 200709:59

Försvarsmakten ska bli bättre på Personnel Recovery (PR). Risken för kidnappning eller att svensk personal blir isolerad utgör ett hot i våra missionsområden.– Hotbilden kring vår personal ökar hela...

Fotbollslandskamp i Kosovo 17 december 200716:33

– Barnen hade för lite att göra på rasterna, säger Jesper Ström, reparationsgruppen. Därför byggde han ett par fotbollsmål till en skola i Balaban, en by norr om Pristina. Målen testades direkt i en...

Helikoptrar till NBG försenade 17 december 200715:43

Fyra stycken helikoptrar som skulle ha stått i beredskap i EU:s snabbinsatsstyrka Nordic Battlegroup har blivit försenade. Tre av helikoptrarna kommer att överlämnas med begränsningar i slutet av...

Nordisk Darfur-insats förbereds 17 december 200709:54

Försvarsmaktens förberedelser för en kommande FN-insats i Sudan går nu in i sitt slutskede. Beslutet om att ingå i en nordisk ingenjörsbataljon fattades av riksdagen i oktober. Totalt omfattar styrkan...

Intensiv dag på övningsfältet 13 december 200713:34

Onsdagen under övningen Snöflingan i Kamenka i Ryssland började med fordonsmarsch till övningsområdet på det vidsträckta övningsfältet. Framme vid förbandets grupperingsplats hade en rejäl förläggning...

Rekrytering till officersyrket 13 december 200709:00

Nu pågår rekryteringen till officersutbildningen. Försvarsmakten behöver människor med olika erfarenheter och kompetenser och strävar efter en jämnare könsfördelning och en ökad kulturell och etnisk...

Så mår afghanistanveteranerna 12 december 200713:21

Mediauppgifter om att ett stort antal soldater vid hemkomst från insatsen i Afghanistan har visat tecken på svåra psykiska besvär är felaktiga. Nu går Försvarsmakten ut med ett brev för att lugna...

Snöflingan invigd 12 december 200709:50

Den ryska övningen Snöflinga 2 nordväst om Sankt Petersburg har startat. Från Sverige deltar en skyttepluton ur I 19 i Boden som ingår i Nordic Battlegroup.

Fältpost - mer än bara brev 11 december 200721:30

– Det blir lite som en naturlig samlingsplats, soldaterna kommer in och pratar bort en stund eller tar en fika, säger fältpostkassör Sara Hedlund.Utifrån ser det ut som ett vanligt postkontor. Den blå...