Säkerhetspolitik under Almedalsveckan

Försvarsmakten kommer i år att ingå som en del av "Säkerhetspolitiskt sommartorg" under Politikerveckan i Almedalen.

Foto: Försvarsmakten

Under fyrtio år har angelägna samhällsfrågor diskuterats och debatterats i Visby. I år arrangeras för första gången ett forum där dagliga samtal i säkerhetspolitiska frågor kommer att föras, nämligen Säkerhetspolitiskt sommartorg.

– Vi är väldigt glada över möjligheten att delta i diskussionerna om försvaret med så många viktiga aktörer. Intresset att delta i Säkerhetspolitiskt sommartorg har varit stort från olika aktörer och vår förhoppning är att det kan bli än bredare nästa år, säger Staffan Dopping, informationsdirektör i Försvarsmakten. 

Syftet med Säkerhetspolitiskt sommartorg är att föra säkerhetspolitiska samtal med ett brett deltagande. Deltagande organisationer är Folke Bernadotteakademin, Försvarshögskolan, Försvarsmakten, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Utrikespolitiska Institutet.

Seminarierna kommer att hållas mellan den 7 och 11 juli och tar bland annat upp frågor om vilka hot som finns mot Sverige och varför det är så viktigt med ett genderperspektiv i internationella insatser.

Några av deltagarna under Säkerhetspolitiskt sommartorg är försvarsminister Sten Tolgfors, överbefälhavare Håkan Syrén, Dag Klackenberg från Svensk Handel, LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin och Försvarsberedningens ordförande Karin Enström (m).

Seminarierna kommer att äga rum i Björkanderska magasinet på Skeppsbron i Visby hamn.


Kontakt med arrangörerna vid Säkerhetspolitiskt sommartorg: Johan Axell, FOI, 070-277 03 62.

Försvarsmaktens presskontakt: Simon Rothstein 070-207 58 30.