Nya uppdrag för korvettstyrka utreds

Försvarsmakten har fått i uppdrag att redovisa förutsättningarna för Internationella korvettstyrkan att delta i operation Alcyon – en nationellt ledd operation längs Afrikas östkust där örlogsfartyg skyddar förnödenhetslastade handelsfartyg mellan Kenya och Somalia från piratangrepp.

HMS Sundsvall utanför Beirut under FN:s första marina fredsbevarande insats UNIFIL, United Nations Interim Forces in Lebanon. Foto: ML02

Utöver detta ska även förutsättningarna för en insats inom ramen för Unifil redovisas. Där deltog Försvarsmakten förra året med korvetterna Gävle och Sundsvall, och under FN-flagg övervakade libanesiskt territorialhav i syfte att förhindra vapensmuggling och illegal verksamhet.

Insatsen beräknas vara på tre månader och ska kunna inledas senast i månadsskiftet september-oktober 2008.

Internationella korvettstyrkan är ett av marinens insatsförband. Det består av två korvetter och ett stödfartyg.

Personalstyrkan är på cirka 200 kontraktsanställda officerare, sjömän och soldater. Ansvariga under 2008 är Tredje sjöstridsflottiljen.

Vid ett eventuellt deltagande i operation Alcyon kan förbandet komma att förstärkas med en säkringsstyrka eller enheter ur specialförbanden.