Ledningsregementet anmäler anställd

Chefen för Ledningsregementet i Enköping, överste Lena Hallin, har beslutat att anmäla en anställd vid regementet till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Anledningen är att personen ingår i en polisutredning och misstänks för innehav av barnpornografi.

– Jag har valt att göra en anmälan redan nu, trots att utredningen fortfarande pågår och personen inte är dömd för något brott. Detta eftersom jag inte längre har förtroende för den anställde och vill att personalansvarsnämnden så snart som möjligt ska kunna pröva om personen fortsatt kan vara anställd i Försvarsmakten, säger Lena Hallin.

Den anställde har varit arbetsbefriad sedan mitten av maj då det stod klart att denne var misstänkt för brott.