Pierre Schori talade på Nato-konferens om personnel recovery

Den svenska utrikespolitiken är en grund för säkerheten då svenskar befinner sig utomlands slog Pierre Schori fast. Med flera exempel, inte minst från sin egen erfarenhet i utlandstjänst visade Schori att av personnel recovery inte går att åsidosätta.

Schori berättade att ett av de problem som han uppfattade och sedermera påpekade för FN-ledningen är att fredsbevarande insatser fungerar som bandage i konflikthärdar, men de är inte den politiska lösningen.

På konferensen var de flesta Natoländerna representerade och flera olika syner på hur och framförallt vilka som skulle innefattas av begreppet Personnel recovery. I dagsläget finns det ingen vedertagen definition av begreppet och flera delegater menade att personnel recovery enbart innefattade "att hämta hem sina egna soldater". Dock var det många som enades om att underrättelse, förberedelse och samarbete var de grundvalar begreppet skulle vila på.

Ett praktiskt exempel Schori tog fram var att under hans två år som chef för insatsen i Elfenbenskusten blev det ett stort upplopp riktat mot FN. Då stod FN soldaterna utan några medel att ta kontroll över situationen, de hade maskingevär inte kravallutrustning.

Schori förklarade att personnel recovery mest handlar om ledarskap, bra ledning ger goda förutsättningar att förbereda sig och på så sätt förhindra att en ohållbar situation dyker upp. I Elfenbenskusten var det just bristen i förberedelse som gjorde att problemet inte gick att lösa.