Sverige och Finland har undertecknat samförståndsavtal

Vid en ceremoni i Åbo den 9 juli, undertecknade försvarsministrarna Peter Hultqvist och Jussi Niinistö ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU), rörande det svensk-finska försvarssamarbetet.

Vid en ceremoni i Åbo den 9 juli, undertecknade försvarsministrarna Peter Hultqvist och Jussi Niinistö ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU), rörande det svensk-finska försvarssamarbetet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Finlands marin firade under samma helg 100 år och det genomfördes bland annat en fartygsparad för att hedra den finska marinen. Korvett HMS Visby deltog från den svenska marinen och självklart marinchefen, konteramiral Jens Nykvist. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ett 30-tal fartyg ur åtta nationer deltog vid fartygsparaden i samband med firandet av finska marinen 100 år. Senare genomfördes en parad i Åbo hamn med deltagande nationers soldater och sjömän. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
I samband med undertecknandet av samförståndsavtalet, deltog försvarsministrarna Peter Hultqvist och Jussi Niinistö vid firandet av den finska marinen. "En svensk marin närvaro i firandet är självklart en viktig markering inom ramen för SFNTG-samarbetet", sa försvarsminister Peter Hultqvist Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Svenska och finska Försvarsmakten har under många år utvecklat ett nära militärt samarbete, inte minst inom marinen. Så sent som 2017 uppnådde den svensk-finska marina stridsgruppen, (Swedish-Finnish Naval Task Group, SFNTG), initial förmåga (Initial Operational Capability, IOC), vilket innebär en gemensam förmåga att tillsammans kunna genomföra bland annat sjöövervakningsuppgifter och skydd av sjöfart.

Samförståndsavtalet som rör samtliga försvarsgrenar, är ännu ett steg i samarbetet, den ger ett övergripande politiskt ramverk som tydliggör ambitionen och målsättningen med det svensk-finska försvarssamarbetet. I avtalet preciseras en mängd områden där samarbetet ska utvecklas. Bland annat omfattas övning, utbildning, träning, övervakning och hävdande av den territoriella integriteten. Vidare reglerar avtalet tillträde till varandras territorium för parternas militära förband, värdlandsstöd, samt åtgärder för att skapa förutsättningar för gemensamt militärt agerande inklusive operativ och taktisk planering och interoperabilitet.

– Sverige och Finland har haft ett långt och nära samarbete, men vi har saknat ett gemensamt samförståndsavtal. Avtalet stadfäster nu ett långsiktigt arbete mellan Sverige och Finland och ger en politisk stabilitet. Vi har ett försämrat omvärldsläge inte minst i och kring Östersjöregionen, för att skapa stabilitet och långsiktighet är avtalet viktigt, sa försvarsministern Peter Hultqvist

Målet med försvarssamarbetet är att ge en förhöjd svensk och finsk försvarsförmåga och interoperabilitet som i sin tur bidrar till att stärka säkerhetssituationen i Östersjöregionen. Att samarbetet mellan Sverige och Finland är viktigt blev också tydligt under firandet av hundraårsjubileet av den finska marinen där samarbetet lyftes fram särskilt i tal av den finska delegationen.  Även här deltog Sveriges och Finlands försvarsministrar.