På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Försvarsmaktens högkvarter. Därifrån leds Sveriges försvar.

Förutom huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret även personal på andra platser, bland annat i byggnader på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Högkvarteret utgörs av så kallade ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten som pågår ute på förbanden. De enheter som finns inom Högkvarteret är ledningsstaben, där även personal-, juridiska- och kommunikationsavdelningarna ingår, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Chefen för ledningsstaben är även chef för förbandet Högkvarteret.

Även Försvarsinspektören för hälsa och miljö, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen sitter i Högkvarteret. De har gemensamt att de på olika sätt utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet. Mer information om deras arbete finns på sidan Intern tillsyn och kontroll samt sidorna om Försvarsinspektören för hälsa och miljö och Militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Notiser Från Högkvarteret

Köp av hamnen i Fårösund klart
17 januari201815:31

Fortifikationsverket har nu tecknat avtal om köp av hamnen i Fårösund eller marinvarvet som det också kallas. Därmed är Försvarsmaktens verksamhetsbehov säkrat med kontroll över två hamnar på Gotland, Kappelshamn inräknad.

– Jag är glad över att förhandlingarna nu är i mål. Tillgång till kritisk infrastruktur stärker vår försvarsplanering. Vi får nu ytterligare möjligheter och handlingsfrihet vad gäller den militära närvaron på Gotland, säger Peter Sandwall, Försvarsmaktens generaldirektör.

Efter tillträdet återstår för Fortverket att se över investeringar i form av infrastruktur och verksamhetsanpassningar för att säkerställa att hamnen motsvarar Försvarsmakten behov. Förvärvet kräver regeringens godkännande senast den 16 april.

Försvarsmakten och Scandic tecknar avsiktsförklaring
19 december201713:39

Scandic Hotels är den första arbetsgivaren inom besöksnäringen att teckna en avsiktsförklaring om samarbete kring kompetens- och personalförsörjning med Försvarsmakten.

Försvarsmakten tecknade under sommaren 2016 en avsiktsförklaring med besöksnäringens bransch och arbetsgivarorganisation Visita i syfte att underlätta personalflöden mellan Försvarsmakten och besöksnäringen som är en av Sveriges mest växande branscher. Först ut som arbetsgivare inom besöksnäringen är nu Scandic Hotels att teckna en avsiktsförklaring om samarbete kring kompetens- och personalförsörjning med Försvarsmakten för att tydliggöra anställningsbarheten av personal med militär bakgrund. I korthet går samarbetet ut på att det ska vara möjligt att kombinera ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten med en anställning hos Scandic. Avsiktsförklaringen möjliggör också en planerad karriärväxling för heltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän.

– Tillsammans arbetar vi för att erfarenhet från den andra partens organisation ska vara en tydlig merit för individen och på så sätt ytterligare tydliggöra anställningsbarheten av duktiga medarbetare. Initiativet från Scandic Hotels kring att underlätta validering för en särskild inriktning inom Försvarsmakten tjänar alla på. Med alla tänker jag på både Försvarsmakten, Scandic, besöksnäringen, individen och samhället säger Klas Eksell, Försvarsmaktens Personaldirektör. De meritvärden och yrkeskompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbara på arbetsmarknaden fortsätter Klas.

Avsiktsförklaringen har en fokusering kring karriärmöjligheter i befattningar som kockar, avdelningschefer, tekniska chefer samt annan tekniskt kunnig personal. Scandics avsikt är att underlätta för personal som har anställning inom Scandic att kunna arbeta som tidvis tjänstgörande militär personal inom Försvarsmakten samtidigt som Försvarsmakten avser att stödja Scandic rekrytering av personal med militär bakgrund för både kortare och längre uppdrag.

Tillsammans kommer Scandic och Försvarsmakten även att undersöka möjligheten att erbjuda Försvarsmaktens kockar validering enligt Utbildningsrådet för Hotell & Restaurangs modell, som resulterar i ett gesällbrev etablerat inom besöksnäringen.

– Vi är mycket glada för samarbetet med Försvarsmakten och möjligheten det ger oss att rekrytera allt från utbildade kockar till tekniska chefer med goda ledaregenskaper. Branschen växer och inom vissa yrken som till exempel kockar råder en akut brist, då måste vi vara kreativa i våra lösningar på kompetensförsörjningen, säger Henrik Dider, HR-direktör, Scandic Sverige.

– Det är mycket glädjande att Scandic nu tecknar en avsiktsförklaring på företagsnivå. Avsiktsförklaringen öppnar upp för lokalt och regionalt samarbete kring kompetensförsörjning vilket är viktigt för både Försvarsmakten och Besöksnäringen. Scandic har med sin geografiska spridning goda förutsättningar att bli en viktig partner för Försvarsmakten. Det är särskilt glädjande att validering av kockar prioriteras säger Peter Thomelius, Utbildnings- & HR-chef på Visita.

Alternativ produktion av Jas 39 E
18 december201711:00

Försvarsmakten har i syfte att säkerställa operativ förmåga under ombeväpningen av Jas 39 C/D till Jas 39 E hemställt till regeringen om att få tillverka ett antal Jas 39 E utan att nyttja delar ur operativa Jas 39 C/D för ombyggnation.

Efter regeringens medgivande har Försvarsmakten av Försvarets Materielverk, FMV, beställt en alternativ produktion av Jas 39 E där bland annat delar från Jas 39 A/B nyttjas istället för Jas 39 C/D. Detta innebär att ett större antal operativa Jas 39 C/D kan behållas fram tills dess att Jas 39 E blir fullt operativ i flygvapnet.

Försvarsmakten menar att detta skapar förutsättningar för att ombeväpningen till Jas 39 E kan göras med bibehållande av operativ förmåga.

Försvarsmakten tar över ansvaret för camperna i Mali
15 december201714:00

Torsdagen den 14 december överlämnades ansvaret för drift och underhåll av camperna Nobel och Midgård i Mali, från Försvarets materielverk (FMV) till Försvarsmakten.

Foto: Försvarsmakten

– Det var bra att överlämningen kunde genomföras på plats här i Mali, då det gav oss möjlighet att gå igenom den överenskomna ansvarsfördelningen mellan myndigheterna i praktiken, säger Gustaf Fahl, FMV.

FMV kommer även fortsatt ha en viktig roll i Mali, bland annat för byggnation och avtalsfrågor.

– Att få se den komplexa logistikmiljön som Försvarsmaktens förband verkar i är givande. Det ger goda förutsättningar för att ta över stafettpinnen. Därmed kan vi fortsätta att utveckla camperna och ge förbanden bästa möjliga stöd, säger Ulf Jonsson, Högkvarteret.

Överenskommelse med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet undertecknad
14 december201713:45

I samband med Rekryteringsmyndighetens Insynsråd den 11 december signerade Rekryteringsmyndighetens generaldirektör Christina Malm och Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall en överenskommelse de två myndigheterna emellan.

Christina Malm och Peter Sandwall, glada och nöjda efter att överenskommelsen undertecknats.

Överenskommelsen klargör samarbetet och de uppdrag som Rekryteringsmyndigheten utför åt Försvarsmakten och är ett komplement till uppdrag och regleringar som finns i andra styrande dokument.

– Det känns mycket bra att överenskommelsen nu är undertecknad, säger Christina Malm. I och med att plikten är återaktiverad har det krävts en lite större översyn av överenskommelsen. Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten har nära och starka band och nu fortsätter vårt gemensamma arbete, såväl vad gäller prövningsverksamheten som bemanningsstödet till krigsförbanden.

Signering av säkerhetsskyddsavtal mellan Sverige och Ungern
24 november201709:30

Sverige och Ungern har ingått ett så kallat säkerhetsskyddsavtal som gör det möjligt för länderna att utbyta säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. – Ungern är ett Gripenland och avtalet är ett viktigt led i arbetet med Gripen projektet mot Ungern, säger Helena Rozi jurist vid Must Säkerhetskontoret.

Säkerhetsskyddsavtalet mellan Sverige och Ungern signerades av ambassadör Niclas Trouvé svenska ambassaden i Budapest och Dr László Felkai, statssekreterare vid Ungerska inrikesministeriet.

Onsdag den 25 oktober hölls signeringen vid det Ungerska inrikesministeriet. Ambassadör Niclas Trouvé vid svenska ambassaden i Budapest och Dr László Felkai, statssekreterare vid Ungerska inrikesministeriet undertecknade avtalet å sina respektive regeringars vägnar. Avtalet beräknas träda i kraft under 2018.

– Förhandlingarna och signeringen har gått mycket bra. Båda
delegationerna har under cirka fem år jobbat målinriktad för att driva i mål
avtalet, säger Helena Rozi som ansvarade för planering och genomförande
av signeringen.

Sverige på andraplats i Europas främsta prickskyttetävling
2 oktober201711:12

Det svenska laget med prickskyttar från Kustjägarkompaniet upprepade framgången från 2016 i tävlingen Europas bästa prickskyttelag (The European Best Sniper Squad Competition) och erövrade andraplatsen vid 2017 års upplaga i tyska Grafenwoehr.

Tävlingen arrangerades av den del av amerikanska armén som genomför träning och utbildning av Nato och allierade länders styrkor i Europa. Tävlingen rankas som den främsta militära prickskyttetävlingen i Europa. 

Fjorton nationer deltog i årets tävling som genomfördes under fem dagar med avslut den 28 september. Belgien vann före Sverige och ett tjeckiskt lag vann tredjeplatsen. Övriga nationer som deltog var Bulgarien, Kanada, Tyskland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien och flera lag från USA.

Prickskyttegrupperna ställdes inför svåra tävlingsmoment under fysisk och psykisk press. 30 olika tävlingsmoment genomfördes under fem dagar med landnavigering, skytte från rörlig plattform (zodiac båt), vinkelskjutning från helikopter, snabbmarsch, stalking, pistolskytte, sjukvård, eldledning mot fientlig gruppering och andra prickskytterelaterade moment. 

– Det är synnerligen förtjänstfullt att Dag Martinsson och alla i laget nu upprepat bedriften från förra året. De har alla en förmåga kompletterat med rätt attityd, det ger resultat. Stort grattis och tack, säger generalmajor Karl Engelbrektson, Arméchef.

Det svenska laget bestod av major Dag Martinsson från Högkvarteret och löjtnant Thomas Larsson, korpral Johannes Falck, vice korpral Ludvig Malmberg och vice korpral Tobias Lundmark från Amfibieregementet.

Försvarsmakten deltar i prickskyttetävling
7 september201710:44

Hösten 2016 deltog ett svenskt lag prickskyttar från Kustjägarkompaniet i tävlingen Europas bästa prickskyttelag (The European Best Sniper Squad Competition) i Grafenwoher i Tyskland. Det svenska laget kom på en imponerande andraplats i tävlingen som arrangerades av den del av amerikanska armén som genomför träning och utbildning av Nato och allierade länders styrkor i Europa.

Årets upplaga som även den genomförs i Grafenwoher är den största prickskyttetävlingen som anordnats i Europa och förväntas innehålla fler lag än föregående år då elva nationer deltog. Tävlingens fokus ligger på prickskyttegruppen och dess kompetenser med många moment och uppgifter som en prickskyttegrupp kan ställas inför.

Tävlingen äger rum under fem dagar med upp till 30 stycken olika krävande tävlingsmoment innehållande exempelvis landnavigering, skytte från rörlig plattform (zodiac båt), vinkelskjutning från helikopter, snabbmarsch, stalking, pistolskytte, sjukvård, eldledning mot fientlig gruppering och andra prickskytterelaterade moment. Grupperna pressas synnerligen hårt fysisk och psykiskt under de långa tävlingsdagarna.

– Jag önskar Dag Martinsson och hela laget lycka till. Föregående års andraplats var en stor bedrift som visade att våra svenska prickskyttar står sig mycket väl internationellt, säger generalmajor Karl Engelbrektson, Arméchef.

Sniper team Sverige består av major Dag Martinsson från Högkvarteret och löjtnant Thomas Larsson, korpral Johannes Falck, vice korpral Ludvig Malmberg och vice korpral Tobias Lundmark från Amfibieregementet.

– Jag ser fram emot att på nytt få mäta vår förmåga internationellt med de bästa av de bästa. Kustjägarkompaniet genomförde 2009 en nystart av prickskytteutbildningen med ambitionen att bli ledande i landet gällande prickskyttetjänst. Vi strävar efter att ständigt utvecklas och föra kunskapen vidare till hela Försvarsmaktens prickskyttar, säger major Dag Martinsson, lagledare för Sniper team Sverige.

Salut med anledning av H.K.H. Prinsessan Sofias nedkomst
31 augusti201716:10

Försvarsmakten skjuter ikväll, 31 augusti, salut klockan 18.00 med anledning av H.K.H. Prinsessan Sofias nedkomst. Salutskjutning kommer att genomföras i Boden, Härnösand, Stockholm, Göteborg och Karlskrona.

Läget vid den svenska delegationen på koreanska halvön
14 augusti201711:11

Den senaste tiden har präglats av storpolitisk kraftmätning och hårdför retorik med hot om krig men den svenska delegationen och dess anhöriga är inte märkbart påverkade. – Vi mår och har det bra, säger Anders Stach som är ställföreträdande chef för den svenska delegationen i Sydkorea.

– Under maj-juli har personalen i den svenska delegationen omsatts, fyra
av fem delegater är nya i sina befattningar. Samtliga har, efter överlämning kommit på plats med sina medföljande och trivs mycket bra, berättar Anders Stach.

Nordkoreas senaste missiltester och hot om insats mot USA har fått starka politiska motreaktioner och även visst motagerande i form av "show of force" och verbala hot om militär insats.

– Visst pratas det mer om läget och viss oro har infunnit sig hos folket, men där vi vistas, både i den demilitariserade zonen och i huvudstaden Seoul är det mesta som vanligt, säger Anders och fortsätter.

– Vi har sett över vår säkerhet och våra rutiner. Vi gör som vi är tränade, vi förbereder oss alltid för det värsta och hoppas på det bästa!

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 886
  • Yrkesofficerare: 479
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 300
  • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta