På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Högkvarteret. Därifrån leds Sveriges försvar.

Högkvarteret utgörs av ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten ute på förbanden. 

I ledningsstaben samlas funktioner som hanterar övergripande strategiska frågor och sådant som ekonomistyrning och planering av myndighetens verksamhet. Chefen för ledningsstaben är också chef för förbandet Högkvarteret.

Produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, hör också till Högkvarteret, liksom avdelningar som utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet – Försvarsinspektören för hälsa och miljö, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Förutom i huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret personal på andra platser, bland annat på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Notiser Från Högkvarteret

Försvarsmakten övar med amerikanska flygvapnet
20 maj202007:25

Försvarsmakten genomför en sedan tidigare planerad samövning tillsammans med delar ur det amerikanska flygvapnet.

Samövningen genomförs tillsammans med flygplan av typ B1-B och KC-135, med fokus på samverkan i luftrummet.

Försvarsmakten övar kontinuerligt tillsammans med amerikanska förband, och förband från andra länder, i så väl luften som till sjöss och på marken.

Försvarsmaktens samarbete med USA, tar sin utgångspunkt i det Statement of Intent som tecknades 2016 mellan Sverige och USA.

Försvarsmaktens deltagande i internationella övningar, både i och utanför Sverige, följer den försvarspolitiska inriktningen och syftar till att utveckla interoperabiliteten och övningsverksamheten i närområdet.

Försvarsmakten bland Sveriges mest attraktiva arbetsgivare
23 april202014:42

Bland Sveriges 150 största företag och organisationer är Försvarsmakten på plats åtta av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Bland myndigheterna är Försvarsmakten nummer tre. Det visar den årliga rankningen från Randstad som bygger på undersökningen Employer Brand Research där närmare 4 800 svenskar har intervjuats.

Nytt för i år är att även myndigheter är med i undersökningen. Polisen kammar hem förstaplatsen, följt av Uppsala Universitet och Försvarsmakten.

– Förhoppningsvis är det ett bevis på att svenska folket tycker att försvaret av Sverige är en viktig uppgift. Vi har dessutom jobbat målmedvetet och strukturerat med att uppfattas och upplevas som en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Det här är ett kvitto på att våra ansträngningar bär frukt och att våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete, säger Mats Ström, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör.

I årets topplista återfinns hela sex olika branscher varav tre av positionerna hittas inom offentlig sektor: Polisen (6), Uppsala Universitet (7) och Försvarsmakten (8).

Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2020:
1. Ikea
2. Volvo Cars
3. Volvo Group
4. Sveriges Television
5. Sveriges Radio
6. Polisen
7. Uppsala Universitet
8. Försvarsmakten
9. WSP
10. Ica

Mest attraktiva arbetsgivarna (myndigheter):
1. Polisen
2. Uppsala universitet
3. Försvarsmakten
4. Lunds universitet
5. Regeringskansliet

Försvarsmakten tar hem personal från utbildningsinsatserna
17 april202014:52

Försvarsmakten har börjat ta hem personal från EUTM, EU:s utbildningsinsatser i Afrika. Försvarsmakten har utbildningspersonal i Mali, Centralafrikanska republiken och Somalia.

Den tillfälliga hemtagningen sker efter att EU:s Military Planning and Conduct Capability (MPCC) fattat beslut att skicka hem personal på grund av den rådande coronaviruspandemin.

Den svenska personal som tas hem är främst utbildare som under rådande situation inte kan utföra sin tjänst i insatsområdet. Den första personalen lämnade Mali 14 april, och nu pågår samtal med internationella samarbetspartners om hur transporter ska kunna organiseras från Somalia och Centralafrikanska republiken (CAR) på bästa sätt.

Kungörelse - Flygning utöver ordinarie flygövningstid
8 april202017:40

Flygning utöver ordinarie flygövningstid – Stöd till samhället

Enstaka flygrörelser kan komma ske utöver ordinarie flygövningstid med anledning av stöd till samhället under Coronapandemin.

Gäller från 2020-04-08 vid Ronneby, Malmen, Såtenäs, Uppsala/Ärna samt Luleå-Kallax flygplatser.

Högkvarteret blir kvar på Gärdet
10 mars202009:28

Försvarsmaktens högkvarter stannar kvar i nuvarande lokaler runt Gärdet i Stockholm. En flytt till Barkarby i Järfälla kommun är därmed inte längre aktuell.

Försvarsmakten har i sin analys kommit fram till att fördelarna med en placering i Barkarby inte är tillräckligt stora för att motivera en flytt som skulle påverka Högkvarterets verksamhet under en tioårsperiod.

Eftersom Försvarsmakten befinner sig i ett formativt skede med betydande tillväxt och många utmaningar riskerar en flytt till Barkarby att äventyra en fokuserad och robust ledning av myndigheten.

En placering i centrala Stockholm har dessutom fördelen att det underlättar samverkan med myndigheter som exempelvis Försvarets Materielverk, Försvarshögskolan samt andra uppdragsgivare.

Samtidigt har upprättandet av de nya försvarsgrensstaberna i Enköping, Haninge och Uppsala inneburit nya möjligheter till gruppering för Högkvarteret.

Planering för ytterligare insats i Mali inledd
5 februari202015:16

Försvarsmakten har mottagit en anmodan från regeringen att påbörja planeringen för ett eventuellt svenskt bidrag till den franskledda insatsen ”Task Force Takuba” i Mali.

Exakt hur det svenska bidraget kommer se ut är ännu för tidigt att säga men det kommer sannolikt innehålla personal och helikoptrar ur specialförbandssystemet.

Efter att Försvarsmakten lämnat svar på regeringens anmodan krävs såväl regerings- som riksdagsbeslut innan en eventuell insats kan påbörjas.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 1 200
Så har vi räknat
Karta