På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Försvarsmaktens högkvarter. Därifrån leds Sveriges försvar.

Förutom huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret även personal på andra platser, bland annat i byggnader på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Högkvarteret utgörs av så kallade ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten som pågår ute på förbanden. De enheter som finns inom Högkvarteret är ledningsstaben, där även personal-, juridiska- och kommunikationsavdelningarna ingår, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Chefen för ledningsstaben är även chef för förbandet Högkvarteret.

Även Försvarsinspektören för hälsa och miljö, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen sitter i Högkvarteret. De har gemensamt att de på olika sätt utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet. Mer information om deras arbete finns på sidan Intern tillsyn och kontroll samt sidorna om Försvarsinspektören för hälsa och miljö och Militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Notiser Från Högkvarteret

Attack mot EUTM:s träningscenter i Mali
26 februari201916:27

Vid 03-tiden (lokal tid) den 24 februari utsattes EU:s träningscenter i Koulikoro i Mali för en attack. Inga svenskar skadade

Två fordon lastade med sprängmedel försökte ta sig in på centret men misslyckades. Nio svenskar finns på träningscentret där EU bedriver utbildning av maliska soldater. Inga svenskar skadades i samband med attacken. Däremot fick tre maliska soldater föras till sjukhus.

Förtydligande rörande gravtjänstreglementet
23 november201813:35

Att se över Försvarsmaktens reglementen är steg i att bygga ett starkare försvar. En del i det arbetet är att se över det gamla gravtjänstreglementet. I samband med detta har det förekommit uppgifter i media som inte är helt korrekta. Bland annat att ”stupade soldater inte kan begravas i skogen”.

Om det inte finns möjlighet att transportera bort stupade kan man, och kommer att kunna, upprätta en tillfällig gravplats, en så kallad fältgrav. Den förläggs så att den exakta platsen kan anges även efter lång tid.

När det finns möjlighet att transportera de döda ska de sändas till uppsamlingsplatser och först därefter till sina hemorter för att begravas. Planläggning och förberedelser görs av militärregionerna i samverkan med civila myndigheter och organisationer, alltså svenska kyrkan och kommuner.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 886
  • Yrkesofficerare: 479
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 300
  • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta