Skarp turistverksamhet

Klockan slår tolv och folksamlingen börjar redan bli månghövdad trots att vintervinden biter i kinderna och trots att det ännu är 15 minuter kvar tills dagens turistattraktion på kungliga slottet i Stockholm tar sin början.

F 17:s förbandsfana vajar i vinden vid en stor postavlösning. Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten
Från vänster: fanförare Johan Peterson, vaktchef Oskar Stenberg och ställföreträdande vaktchef Anton Backe marscherar in på borggården. Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten
Vakthavande major Torbjörn Faraasen och fanbärare Johan Peterson går en inspektionsrunda runt Stockholms slott. Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten
Soldat Sandra Persson avrapporterar lägesbilden till fanbärare Peterson under en av dennes inspektionsrundor runt slottet. Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten
Förstesergeant Sebastian Karlsson, Markus Holmkvist och Henric Andersson genomför postavlösning på Post 2 på Stockholms slotts borggård. Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten
Vaktchefen rapporterar dagligen vad som skett, bland annat till kungen i ett så kallat underdånigt dagbesked. Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten
Takt och finess. Två veckors träning på hemmabasen lägger grunden för en imponerande uppvisning på Stockholms slotts borggård. Foto: Jerry Lindbergh/Försvarsmakten

På sekunden, när klockan på Storkyrkan slår 12.15 och vakten på gevärsposten ropar ”i gevär” gör den nya vaktstyrkan utsprång till gevärsbron på slottets borggård. Vid en normal vaktavlösning är de åtta stycken, men för att bjuda turisterna på något extra är de ofta vid just 12.15-avlösningen fler; denna gång tolv. Soldaterna kommer från Blekinge flygflottilj, F 17, och uppdraget löper denna gång över en sjudagarsperiod.

Åskådarskaran består i runda slängar av 200 personer från världens alla hörn. Systemkameror smattrar och otalet mobiltelefoner vajar tyst i luften för att föreviga stunden på film.

Samtliga förband i Sverige turas om att genomföra högvaktsuppgiften under året. Livgardet står för flest högvaktspass, och ur ett turistperspektiv är det svårt att slå deras beridna högvakt under sommarmånaderna. Det åskådarna bevittnar denna dag är en så kallad stor postavlösning. Under dygnets andra timmar genomförs postavlösningar med färre ceremoniella element. Ur turistsynpunkt är det populärast att se när förbanden byts av på slottet – då heter det högvaktsavlösning.

F 17 är denna vända totalt 46 personer på Stockholms slott, inklusive vakthavande major Torbjörn Faraasen som även ansvarar för högvakten på Drottningholms slott, vilken genomförs av personal från Norrbottens flygflottilj, F 21. Till vardags är Torbjörn kompanichef på 23:e flygbaskompaniet på F 17.

Totalt genomförs tolv avlösningar varje dygn, med åtta personer i varje. Utöver detta finns några soldater i reserv samt en patrull bestående av sex soldater och en chef. När någon av posterna behöver hjälp anropar de patrullen som alltid är i beredskap. Patrullen hissar också flaggor och spärrar av när så behövs.

Fanor

Till höger om den pågående vaktstyrkan marscherar vaktchef Oskar Stenberg, fanförare Johan Peterson och ställföreträdande vaktchef Anton Backe taktfast fram. De rundar vaktgruppen och de två fanbärarna vänder sig mot åskådarna och vecklar ut sina fanor. Peterson släpper fri F 17:s förbandsfana, med flygvapenmärket i mitten omgivet av Blekinge flygflottiljs ek, F 10:s grip, F 5:s örn och F 12:s torn. De tre sistnämnda förbanden är idag alla nedlagda, men F 17 bär deras tradition vidare. Samtidigt tar Backes svenska fana fart i den karga novembervinden.

Åskådarna iakttar, fotograferar och mumlar till varandra när vaktchefen med allvarligt anlete och bryska steg genomför visitation av de nytillkomna vakterna. Utrustning och uniform ska vara klanderfri. Även detta är dock en extra flirt med turisterna, då visitation skett redan innan soldaterna paraderat ut.

Att allt ser propert ut och att alla ceremoniella rutiner fungerar har säkerställts långt innan personalen är på plats för sitt uppdrag i den kungliga huvudstaden. Högvaktsträningen hemma på flottiljen nere i Blekinge genomfördes under två veckor. Då fick samtliga soldater lära sig grunder i exercis, såsom att marschera och göra vapenrörelser i takt. Totalt finns fem olika ceremonier som ska läras utantill och utföras med perfektion: postavlösning, stor postavlösning, högvaktsavlösning, pågångsceremoni och avgångsceremoni. Efter tjänstgöring dygnet runt i sju dagar får soldaterna efter avslutat uppdrag kompensationsledigheter innan de återgår till sina normala uppgifter på flottiljen nere i Kallinge norr om Ronneby.

Skarp verksamhet

Under några minuter pausas postavlösningen, varpå vakthavande major Faraasen framför ett tal till åskådarna. De flesta lyssnar intresserat till informationen som ges om högvaktens historia och betydelse, även om det är tydligt att en och annan inte uppfattar allt som trummas ut ur den något burkiga högtalaranläggningen.

Även om högvakten och dess tillhörande vaktavlösningar är en uppskattad turistattraktion framgår det att verksamheten är skarp. Vakterna är ständigt fokuserade på sin bevakningsuppgift och de är utbildade i att ta hand om de situationer som kan uppstå. Att ständigt hålla hög beredskap är en av utmaningarna. Ibland kan det gå långt mellan händelser, men när en oförutsedd situation uppkommer gäller det att agera både säkert och i enlighet med rutiner och bestämmelser.

Varje dag avlägger vaktchefen två rapporter om lägesbild och särskilda händelser under det senaste dygnet; en till kommendantstaben i Stockholm och en till självaste kungen. Rapporterna – som levereras i pappersform – går under benämningarna ”dagbesked ” respektive ”underdånigt dagbesked”. Det senare ska vikas på ett speciellt sätt så att det kan öppnas med en hand. Enligt skrönan är det för att kungen inte ska behöva smutsa ner mer än två fingertoppar när han tar till sig undersåtens skrivelse.

Avlösning

När fanförarens tal avslutats är det dags för själva postavlösningen. Den normala posteringen består av fem poster – två inne på borggården samt tre utanför slottet i de tre väderstreck varifrån det är möjligt att närma sig den ståtliga byggnaden, en gång ritad av Nicodemus Tessin den yngre.

Vid speciella event kan extra posteringar införas, såväl utanför slottet som inuti. Det senare exempelvis när kungen håller gästmiddag i något av sina drygt 600 rum.

Avlösningen går smidigt och ser prydlig ut. Varje post har sin egen förutstakad väg och rutin, och ingen tvekar i något moment. De avgående vakterna sammanstrålar och marscherar av borggården i samlad trupp. Även vaktchefen och fanförarna marscherar ut.

Postavlösningen är klar. Turisterna skingras i ett sorl av kommentarer om det de just upplevt. Utanför deras synfält låser vaktchefen in den avgående styrkans vapen och borggården återgår till sitt normala, något ödsliga lugn. Det är åter en vanlig vardag i slutet av november.