Kommendantstaben

Kommendantstaben styr högvakten och Sveriges statsceremoniella verksamhet och finns i högvaktsflygeln på Stockholms slott. Staben fungerar som en länk mellan hovet, regeringskansliet och Försvarsmakten.

Kungen tillsammans med Finlands förre prsident framför grenadjärsvakten, bakom kungen syns Grenadjärskompanichefen.
Kungen tillsammans med Finlands förre prsident framför grenadjärsvakten, bakom kungen syns Grenadjärskompanichefen.
Kommendantstaben är en länk mellan hovet, regeringskansliet och Försvarsmakten, som vid exempelvis statsbesök. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

Kommendantstaben arbetar bland annat med samordning av högvaktsverksamheten. Staben leder det statsceremoniella arbetet när det gäller militär medverkan vid till exempel nationaldagen, riksmötets öppnande, kungliga bemärkelsedagar, högtidliga audienser och statsbesök.

Utöver statsceremoniell verksamhet arbetar kommendantstaben med många stora arrangemang i centrala Stockholm. Staben sköter också en del kontakt med media och utåtriktad informationsverksamhet.

Kommendantstaben består av chef, ställföreträdare, sekreterare samt fem fasta garnisonsbefäl (varav ett ständigt tjänstgör på Drottningholms slott). Vid de bägge slotten finns dessutom fast personal som ansvarar för kökshållning och bespisning för dem som ingår i högvakten.

Kommendantstabens uppgift är att:

  • Samordna högvaktstjänsten samt myndigheters, organisationers och Försvarsmaktens medverkan vid statsceremonier och andra evenemang i Stockholm.
  • Reglera högvaktstjänsten inom Försvarsmakten.
  • Organisera och delta i officiella ceremonier som riksmötets öppnande, kungliga bemärkelsedagar, högtidliga audienser, statsbesök, utländska besök och örlogsbesök på begäran från riksdagens talman, statsministern, riksmarskalken, departementschef eller Högkvarteret.
  • Samverka med Riksdagens talman, statsministern, riksmarskalken och stabschefen hos H.M. Konungen i ceremoniella ärenden.
Fakta Mellersta militärregionen
  • Förkortning: MR M
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 200
Så har vi räknat