Högvaktens uppgifter

Högvakten ansvarar för militära delar av ceremonier och firanden samtidigt som vaktstyrkan bevakar Stockholms, Drottningholms slott och kungafamiljen. Högvakten är dessutom en viktig del av den militära beredskapen i Stockholm.

STOCKHOLM 20080312.Högvakt som bestående av trupp från Livgardet och Luftstridsskolan. Armens trumkår stod för musiken på Stockholms slott på onsdagen..Foto: Fanjunkare Torbjörn F Gustafsson/Combat Camera
STOCKHOLM 20080312.Högvakt som bestående av trupp från Livgardet och Luftstridsskolan. Armens trumkår stod för musiken på Stockholms slott på onsdagen..Foto: Fanjunkare Torbjörn F Gustafsson/Combat Camera
Högvakten. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Sköter ceremoniverksamhet

Högvakten är honnörsvakt hos konungen och har i uppgift att delta i statsceremoniella sammanhang av olika slag. Statsceremonier är högtidliga officiella firanden som sker till exempel vid statsbesök, kungliga bemärkelsedagar och nationaldagen. Verksamheten styrs av kommendantstaben, som är en länk mellan Försvarsmakten, Hovet och Regeringskansliet.

Skyddar Kungafamiljen

En av högvaktens främsta uppgifter är att bevaka skyddsobjekten Stockholms- och Drottningholms slott. Därför är alla högvaktssoldater särskilt skyddsvaktsutbildade. Bevakningsuppgiften sköter högvakten tillsammans med polisen och slottsförvaltningarna.

Förutom att bevaka kungafamiljen och de bägge slotten är högvakten en viktig del i den militära beredskapen i Stockholm.

Populär turistattraktion

Vaktparaden genom Stockholm och Högvaktsavlösningarna på Yttre borggården är två av stadens största turistattraktioner. Minst 800 000 åskådare beräknas besöka Stockholms slotts yttre borggård varje år i samband med ceremonier som högvakten deltar i.

Högvaktsavlösningar sker alla dagar året runt. Vaktparad med musikkår genom Stockholm sker oftast under sommarmånaderna maj till och med augusti.