Högvakten vid Drottningholms slott

Det har funnits högvakt vid Drottningholms slott sedan kungafamiljen flyttade dit i början av 1980-talet.

Fotograf: Alexis Daflos, Kungl. Husgerådskammaren
Fotograf: Alexis Daflos, Kungl. Husgerådskammaren
Drottningholms slott. Foto: Alexis Daflos/Kungliga Hovstaterna

Högvakten bevakar Drottningholms slott dygnet runt, året runt. Det har vaktstyrkan gjort sedan kungafamiljen flyttade dit 1981. Innan dess bevakades slottet bara vid de tillfällen då familjen befann sig där. Styrkan som bevakar Drottningholms slott består av omkring 25 personer.

Högvakt i tidigare slottsstall

Kavalleriförband och infanteriets skjutskola var under senare delen av 1800-talet förlagda i kaserner vid Drottningholms slott. Högvaktens nuvarande lokaler var ursprungligen slottsstall. Vakttältet vid Kina slott användes tidigare av högvakten.