Gemensam artilleriövning till sjöss

Ammunitionsdurken, stridsledningscentralen och bryggan är tre utrymmen ombord som spelar en vital roll för HMS Karlstad under marinövningen Northern Coasts. Tillsammans med bland annat finländska kollegor övar den svenska Visbykorvetten luftförsvar i Östersjön.

I stridsledningscentralen följer man noggrant vad som händer i området runt fartyget.
I stridsledningscentralen följs noggrant vad som händer i området runt fartyget. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
Från bryggan på HMS Karlstad övervakar man skjutningen.
Från bryggan på HMS Karlstad övervakas skjutningen. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
Per Fredriksson är luftstridsbefäl och en av många viktiga kuggar i fartygets förmåga att bekämpa fiender.
Per Fredriksson är luftstridsbefäl och en av många viktiga kuggar i fartygets förmåga att bekämpa fiender. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
Divisionschefen följer övningen ombord på HMS Karlstad.
Divisionschef Johan Norlèn följer övningen ombord på HMS Karlstad. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten

Det krävs bara en besättningsmedlem för att ladda den effektiva 57-millimeterspjäsen på HMS Karlstads fördäck. Men det är desto fler ögon och händer som behöver jobba innan fartyget säkert kan avfyra en projektil mot sitt tänkta mål.

I stridsledningscentralen på HMS Karlstad är blickarna fokuserade på skärmar som visar radarbilder och annan taktisk information. Luftförsvarsbefälet är den som är ansvarig för att trycka på knappen som gör att fartygets pjäs på fördäck kan ge eld.

En salva avfyras mot ett luftmål från fördäck på HMS Karlstad.
En salva avfyras mot ett luftmål från fördäck på HMS Karlstad. Foto: Per-Ola Mjömark


– Vi genomförde en enklare artilleriövning, en så kallad gunex. Det går ut på att man bekämpar hot som kommer från luften, förklarar Per Fredriksson som arbetar som luftförsvarsbefäl ombord på HMS Karlstad.

Övningen Northern Coasts gör det möjligt för svenska enheter att träna tillsammans i större multinationella sammansättningar. Den svensk-finska marina stridsgruppen (Swedish-Finnish Naval Task Group, SFNTG) är ett exempel på ett sådant samarbete. Artilleriövningen som Sverige ledde gav möjlighet för besättningen ombord på HMS Karlstad att öva försvar av fartyget, tillsammans med bland annat ett finländskt minröjningsfartyg.

– Det är alltid ett pussel man ska få ihop när det är flera nationer inblandade men samarbetet med finländarna har fortlöpt väl, säger Per Fredriksson.