Med säkerheten i fokus

Under en heldag genomförde Första ubåtsflottiljen en ubåtssäkerhetsdag vid Karlskrona garnison i samverkan med SAAB Kockums och Försvarets materielverk (FMV).

Ubåtsräddningsfartyget HMS Belos har all tänkbar utrustning för att fungera som det räddningsfartyg som ubåtsbesättningar behöver. Foto: Försvarsmakten
Ubåt typ Gotland, är tystgående och luftoberoende tack vare stirlingmotorer. Foto: Försvarsmakten
Kommendörkapten Anders Wendt ansvarade för ubåtssäkerhetsdagen. Foto: Ubåtsflottiljen/Försvarsmakten

Ubåtssäkerhetsdagen var den andra återkommande i sitt slag och kommer att genomföras kontinuerligt. Syftet med dagen var flera, dels att informera om varandras verksamheter och att kompetensutveckla personalen. Ett annat viktigt syfte var att diskutera och reflektera kring hur olika myndigheter tillsammans hanterar ubåtssäkerhetsfrågor. Ubåtssäkerhet och ubåtsräddning är två av grundvalarna för verksamheten vid Första ubåtsflottiljen och är ett arbete under ständig utveckling. Logistikchefen på flottiljen, kommendörkapten Anders Wendt var ansvarig för ubåtssäkerhetsdagen och poängterade vikten av att ett högt säkerhetstänk.

– Ubåtssäkerhet är inget som kan tas för givet, utan är något som måste genomsyra det dagliga arbetet på alla nivåer och hos alla som har något ansvar för ubåtar, inom och utom Försvarsmakten, sa Anders Wendt

Med historien som bakgrund mot framtidens utveckling

Under ubåtssäkerhetsdagen gick tankarna till HMS Ulven som förliste för 74 år sedan och tragiskt tog med sig hela besättningen på 33 man. HMS Ulven var en svensk ubåt stationerad i Marstrand och som ingick i Göteborgseskadern.  Den 15-16 april 1943 deltog HMS Ulven med sin besättning i en övning i farvattnen utanför Västkusten. Efter övningens slut lyckades inte de övrig fartygen som deltog i övningen att få kontakt med besättningen på HMS Ulven och efter ett tag började man att ana oråd. En stor sökinsats där mer än 1500 man deltog inleddes och efter flera dagars sökande kunde man konstatera att ubåten förlist på grund av att en tysk mina detonerat under kölen. HMS Ulven är den enda förlust av en svensk ubåt sedan det svenska ubåtsvapnet bildades 1904 och ubåtssäkerhet är, såväl före som efter katastrofen en viktig del i det dagliga arbetet på Första ubåtsflottiljen.