Hemvärnsrekryter skådespelar mot skyddsvakt

– Stopp, det här är ett militärt skyddsobjekt! Vilka är ni?
Hemvärnsrekryten agerar skyddsvakt mot sina kamrater, som skådespelar via video framför honom. När en av dem drar vapen öppnar han eld mot filmduken, som är full av kulhål.

Instruktör Christer Olsson leder den beväpnade skyddsvaktens agerande mot kamraterna på filmduken. Foto: Peter Feurst/Försvarsmakten
Hemvärnsrekryterna i genomgång med plutonchefen Christian Waldmann inför skarpladdad övning i ”filmtältet”. Foto: Peter Feurst/Försvarsmakten
Videokameran står i centrum när instruktör Magnus Enell och Sebastian With övar med Halvar-systemet. Foto: Peter Feurst/Försvarsmakten

Videosystemet Halvar används flitigt av hemvärnskompanierna, och på Göta ingenjörregemente (Ing 2) även vid grundutbildningen. 

– För första gången spelar rekryterna själva figuranter, berättar plutonchefen Christian Waldmann. Normalt är det utbildade från Hemvärnet som spelar upp scenerna.

Stress i realtid

Prestationerna imponerar och skyddsvaktens upplevelse i övningen blir mycket realistisk. På post gäller det att vara tydlig, ha en bra dialog och agera snabbt om situationen blir hotfull. Skyddsvakten måste ha klart för sig vilka juridiska befogenheter uppgiften ger om läget trappas upp.

– De får lite mer puls, säger Christian.

Hemvärnsrekryterna Carl-Hugo Olmarker och Sebastian With agerar hotfullt mot skyddsvakten. Foto: Peter Feurst/Försvarsmakten

Beslutsträning

Halvar är en beslutsträningsanläggning som består av ett videosystem där parterna har samband med bild och ljud. Figuranterna spelar mot en skyddsvakt som framträder på bild i en container. De samtalar, i mer eller mindre högt tonläge, med skyddsvakten som finns i ett tält intill och ser skådespelarna på en stor filmduk. Om skyddsvakten skjuter skarpt markeras träff med en rödpunkt på duken, som står direkt framför kulfånget på skjutbanan.

Vaktjänst i hemvärnet

Varje genomförd scen utvärderas direkt i samtal mellan övningsledare, skyddsvakten som agerat och kamrater som varit åskådare. Hur var vaktens dialog? Uppfattades något hot? Fanns det lagrum för våld?

– Att vakta skyddsobjekt är en stor uppgift i Hemvärnet, därför är det viktigt att vi kan öva skarpa situationer så realistiskt som möjligt, summerar Christian.