Försvarsmakten och Räddningstjänsten i samordnad insats

I fredags utbröt en skogsbrand på Gotland som spred sig på en yta om cirka 1000 gånger 1500 meter. Samma kväll skickade räddningsledaren från Räddningstjänsten en förfrågan till Försvarsmakten om stöd.

Major Anders Eckerberg, har lett Försvarsmaktens arbete i insatsen. (bilden är tagen under en tidigare övning) Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Hemvärnsförband är en extremt viktig nyckelspelare vid nationella insatser, oaktat om det är stöd till samhället eller militära uppgifter. (Bilden är tagen under en tidgare övning) Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Hemvärnet löser i dag många olika kvalificerade uppgifter Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Omgående aktiverades Hemvärnsbataljonen på Gotland och snabbt på plats fanns 60 frivilliga hemvärnssoldater som var beredda att stödja släckningsarbetet. Major Anders Eckerberg tjänstgörande på Utbildningsgrupp Gotland, har lett Försvarsmaktens insats där han bland annat har samordnat deltagande från Försvarsmaktens logistik (FMLOG) och Försvarsmaktens förråd, service och verkstäder, (FSV). Till sitt stöd har han också haft kompanichefer som militära insatschefer.

– Arbetet har gått mycket bra och redan under söndagen hade vi tillsammans släckt branden. I och med att vi relativt snabbt fick kontroll på elden, kunde vi minska ner personalen så för närvarande är vi cirka 50 stycken varav 20 från Hemvärnet. Totalt har det deltagit 120 personer från både Försvarsmakten, Räddningstjänsten och civila aktörer som bland annat har deltagit med skogsmaksiner och en hel del annat. Vi är i slutfasen av eftersläckningsarbetet och prognosen just nu är att vi avslutar arbetet i morgon torsdag, sa Anders Eckerberg

Att det sker samarbete mellan olika myndigheter är nödvändigt för att kunna hantera olika påfrestningar i samhället. Gemensamma insatser ger snabbt effekt och för att kunna samarbete behövs också gemensamma övningar med jämna mellanrum. Utöver Hemvärnet, deltog också Försvarmaktens helikoptrar i släckningsarbetet som vattenbombade det drabbade området.

– Vi har ett bra samarbete mellan olika myndigheter här på Gotland. Vi har också en stor kompetens i vår Hemvärnsbataljon. Personalen är extremt positiva till att lösa olika uppgifter och det är aldrig några problem att kalla in folk, det är verkligen kul att jobba med sådan personal, sa Eckerberg