Försvarsmakten och Håll Sverige Rent städade Västkusten

Tillsammans med organisationen Håll Sverige Rent städade Försvarsmakten skärgården utanför Lysekil i helgen. Sammanlagt samlades 201 säckar och 30 plastlådor med skräp in under dagen.

Stora mängder skräp samlades in under expeditionen. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten
Expedition: Håll Västkusten Ren är en av Håll Sverige Rents och Försvarsmaktens expeditioner för ett renare Sverige. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Klockan 9 på lördagen var alla samlade i Lysekils hamn. Efter välkomnande av Hemvärnet och Campus Väst hölls en säkerhetsgenomgång och upplägg för hur insamlingen ska gå till. Därefter delades expeditionsdeltagarna upp på de tre fartygen som skulle ta deltagarna ut i skärgården för att samla in skräp. 43:e marina hemvärnsbataljonen i Göteborg transporterade deltagarna med stridsbåtar.

Väl ute på plats visade Campus Väst vilka platser som är mest drabbade och därefter påbörjades insamlingen av det skräp som flyter upp på stränderna från havet. På hösten efter stormar eller när vinden blåser in mot land bildas drivor av marint skräp. Stora mängder plast och andra materiel som inte naturligt ska finnas i dessa miljöer hamnar i magen, lungor eller runt näbb/mun och kropp på djuren vilket kan få förödande konsekvenser.

Tillbaka i Lysekils hamn samlas allt skräp upp för att vägas och sorteras innan det kan transporteras till återvinningscentralen.

Expedition: Håll Västkusten Ren är en av Håll Sverige Rents och Försvarsmaktens expeditioner för ett renare Sverige. Genom att samarbeta med Försvarsmakten får Håll Sverige Rent möjlighet att nå platser som annars skulle vara nästintill omöjliga.