Miljöfunktion vid internationell insats

Sverige vill bidra aktivt till internationella insatser. Bland den personal som är på plats i konfliktdrabbade länder finns Environment and Health Officer (EHO), en funktion som ska skydda personalens hälsa och minimera förbandets påverkan på miljön.

Patrik Lorentzon, EHO Mali 07, och Pia Sandström, FMLOG, tar prover i oljeavskiljaren.
Patrik Lorentzon, EHO Mali 07, och Pia Sandström, FMLOG, tar prover i oljeavskiljaren.
EHO i Mali 07 tar prover från en oljeavskiljare. Foto: Försvarsmakten

En EHO är en soldat och stabsmedlem, vars främsta uppgift är skydda personalens hälsa och minimera förbandets påverkan på miljön genom förebyggande arbete. Målet med ett välskött och effektivt miljö- och hälsoskyddsarbete är att leva upp till lagstiftning och miljöpolicy, men det finns även militärstrategiska fördelar.

En EHO måste ständigt utveckla, utbilda och följa upp rutinerna för bland annat hygien, livsmedelshantering och skadedjursbekämpning.

Vid en militär insats är det viktigt att även miljöarbetet fungerar. Hög vattenförbrukning eller felaktig hantering av drivmedel, avfall och avloppsvatten kan till exempel innebära miljö- och hälsorisker för de som bor i anslutning till campen eller i de områden där svenska soldater har rört sig. I grunden handlar det om att inte skapa problem för de människor och samhällen som Försvarsmakten är där för att hjälpa.

I regel är EHO en utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör eller veterinär. Eftersom arbetet sker inom ramen för en militär insats är det en fördel om det är en person som är anställd i, eller har en bakgrund inom Försvarsmakten – men det är inget krav. En stor del av arbetet kräver improvisationsförmåga och en högt utvecklad förmåga att lösa problem med minimala resurser på kort tid. Samtidigt behövs planering för att kunna bedöma miljö- och hälsokonsekvenser av verksamheten i ett längre perspektiv.