Miljöfunktion vid internationell insats

Sverige vill aktivt bidra till internationella insatser. Bland den personal som är på plats i konfliktdrabbade länder finns Environment and Health Officer (EHO), en funktion som ska skydda personalens hälsa och minimera förbandets påverkan på miljön.

EHO i Mali 07 tar prover från en oljeavskiljare. Foto: Försvarsmakten

En EHO är i första hand soldat och stabsmedlem, men den främsta uppgiften är att genom förebyggande arbete skydda personalens hälsa och minimera förbandets påverkan på miljön. Ett välskött och effektivt miljö- och hälsoskyddsarbete har, förutom målet att leva upp till lagstiftning och miljöpolicy, även rent militärstrategiska fördelar.

En EHO måste ständigt utveckla, utbilda och följa upp rutinerna för bland annat hygien, livsmedelshantering och skadedjursbekämpning. Sker ett större sjukdomsutbrott på campen kan soldaterna inte lösa sina uppgifter.

Även miljöarbetet måste fungera vid en militär insats. Hög vattenförbrukning eller felaktig hantering av drivmedel, avfall och avloppsvatten kan till exempel innebära miljö- och hälsorisker för de som bor i anslutning till campen eller i de områden där svenska soldater har rört sig. I grunden handlar det om att inte skapa problem för de människor och samhällen som Försvarsmakten är där för att hjälpa.

I regel är EHO en utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör eller en veterinär. Eftersom arbetet sker inom ramen för en militär insats är det en fördel om det är en person som är anställd eller har bakgrund inom Försvarsmakten – men det är inget krav. En stor del av arbetet kräver improvisation och en högt utvecklad förmåga att lösa problem med minimala resurser på kort tid. Samtidigt behövs planering för att kunna bedöma miljö- och hälsokonsekvenser av verksamheten i ett längre perspektiv.