Avfall

Avfallshantering är en betydelsefull del av hållbarhetsarbetet och som präglas av miljöhänsyn. Det handlar om att Försvarsmaktens verksamhet ska lämna minsta möjliga avtryck, både nationellt och internationellt.

I Försvarsmakten finns ett system för hantering av avfall i fält som inkluderar både sortering och förbränning. Det består av moduler i form av specialutrustade containrar som kan kombineras på olika sätt. Den största delen av avfallet som produceras av Försvarsmakten vid internationella insatser transporteras till Sverige för att där hanteras enligt svensk miljölagstiftning.

Svensk miljölagstiftning är rättesnöret som bestämmer riktningen och innehållet för allt arbete med avfallshantering inom Försvarsmakten. Den ska i så stor utsträckning som möjligt utföras på samma sätt vid övning som i daglig verksamhet. Vid längre övningar kan vid behov särskilda miljöcontainrar ställas ut för utsortering av avfall. I containrarna finns fastmonterade och uppmärkta kärl, fat och nödvändig förvaringsutrustning för att möjliggöra korrekt mellanlagring av det farliga avfallet. Containern är även utrustad med spillberedskap och brandutrustning, och är utformad så att den kan transporteras utomlands för att användas vid insatsområden.

Den utarbetade avfallshanteringen handlar såväl om miljöhänsyn som att stärka förtroendet för verksamheten. Oavsett om försvarets personal befinner sig i tjänst utomlands eller i Sverige ska de ha samma förutsättningar att bidra till en mer effektiv och hållbar avfallshantering.