Katastrofberedskapen testades

Som en del i Arméövning 2015 evakuerades idag 27 skadade i omgångar i tre Helikopter 16, Blackhawk. Helikoptrarna flög de skadade soldaterna från Göteborgs garnison till Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Samverkan runt avlämning av skadade från militär personal till Sahlgrenska sjukhusets personal. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
”Skadade” soldater lastas ur på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
En ”skadad” soldat leds in på Sahlgrenska. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Sjukhusets personal under arbete inne på Sahlgrenskas traumarum. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Övningen är ett samarbete mellan Försvarsmakten och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Syftet är bland annat att testa och förbättra sjukhusets förmåga att ta emot ett stort antal skadade vid ett eventuellt militärt angrepp alternativt annan typ av masskadeolycka eller katastrof.
– Helikoptrarna tar två personer åt gången så det blir många flygningar, säger arméöverläkare Magnus Blimark.

Soldaterna som flögs in fingerade olika typer av skador. Ett av utmaningarna var att överlämningen från Försvarsmaktens helikopterpersonal till Sahlgrenskas personal skulle gå fort och smidigt. Minst lika viktigt är att information om patientens tillstånd och skada lämnas över och tas emot rätt.
– Sahlgrenska är här sista länken för den skadade soldaten. Det är en viktig övning både för försvarsmedicinfunktionen och sjukhuset som får öva sin katastrofmedicinska beredskap, berättar Magnus Blimark.

Det speciella med övningen är att det var ett stort antal skadade som på bästa sätt ska tas om hand, under Sahlgrenskas pågående dagliga drift. De tas emot, bedöms och tas till akuten. Och så läggs en plan upp för hur de skulle ha behandlats om det varit på riktigt.

Att flytta de 27 "skadade" soldaterna från garnisonen och sedan ta dem genom hela kedjan på Sahlgrenska tog totalt tre timmar. Väl omhändertagna av sjukhusets personal var övningen begränsad till akutmottagningen för att inte gå ut över ordinarie vård.

På Sahlgrenska tränas olika katastrofscenarion ett par gånger om året. En övning av den här omfattningen tillsammans med Försvarsmakten är något som inte gjorts på många år.