Andra sjukhuskompaniet

Andra sjukhuskompaniet hör till Försvarsmedicincentrum. Inom kompaniet finns både hel- och deltidsanställda med en stor mängd specialister representerade.

Andra sjukhuskompaniet, övning vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg.
Andra sjukhuskompaniet, övning vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg.
Övning vid första sjukhuskompaniet. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Andra sjukhuskompaniet, övning vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg.
Kirurgiplutonen ska kunna genomföra upp till tolv kirurgiska ingrepp under ett dygn. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Andra sjukhuskompaniet har 168 befattningar, både soldater, officerare och civila, hel- eller deltidsanställda. En mängd specialister finns på kompaniet: VVS-installatör, elektriker, kock, apotekare, röntgenläkare, psykiatriker, pastor, kirurg, anestesiolog, läkarsekreterare, tandläkare, biomedicinsk analytiker, soldat, officer, distrikt-, anestesi-, operations-, intensivvårds-, röntgen- och allmänsjuksköterska.

Det som skiljer andra sjukhuskompaniet och första sjukhuskompaniet åt är att andra sjukhuskompaniet består av fler deltidsanställda. Andra sjukhuskompaniet kommer att rekrytera personal främst under 2015 och därefter genomföra utbildningar och övningar för att kunna verka fullt 2017.

Kompaniet innehåller en stabspluton, en kirurgipluton, en vårdpluton, en medicinsk servicetropp och en logistikpluton.

Sjukhustälten behöver en yta stor som en fotbollsplan för att gruppera fullt ut, till det tillkommer plats för stabsplats, boende, hygien, kok, uppställningsplats för containrar och fordon samt avsides helikopterlandningsplats. Totalt är kompaniet i behov av ytor för sin grupperingsplats på närmare fem fotbollsplaner av öppen, hård och jämn yta. Exempelvis lämpar sig gamla flygfält väl som grupperingsplats.

Fredsmässigt samarbetar första och andra sjukhuskompaniet och benämns fältsjukhuset, som en utbildnings- och produktionsenhet.

Stabsplutonen

Strukturerar militär- och medicinsk ledning internt enligt såväl militära reglementen som civila lagar, förordningar och regler. Stödjer även vid underhåll och reparation av medicinteknisk utrustning.

Kirurgiplutonen

Plutonen har personal och utrustning som är dimensionerad för två traumamoduler (akutrum), två operationsmoduler, två intensivvårdsmoduler samt en sterilmodul för iordningställande av operationsutrustning. Tillsammans skall dessa klara att vårda åtta intensivvårdspatienter samtidigt och genomföra upp till tolv kirurgiska ingrepp under ett dygn.

Vårdplutonen

Plutonen har personal och utrustning som är dimensionerad för en förbandsplatsmodul (primärvårdsmottagning) samt sex vårdmoduler (vårdavdelningar). Dessa skall klara att hålla 56 vårdplatser samtidigt.

Medicinsk servicetropp

Troppen har personal och utrustning som är dimensionerad för en apoteksmodul, en laboratoriemodul, en röntgenmodul och en tandläkarmodul.

Logistikplutonen

Plutonen har personal och utrustning som är dimensionerad för att driftsätta sjukhuset med el, vatten, diesel, ventilation, värme, kyla samt utspisa upp till 200 man (personal och patienter).

Försvarsmedicincentrum
Fakta Försvarsmedicincentrum
  • Förkortning: FömedC
  • Ort: Göteborg
  • Personal: 200
Så har vi räknat