Fältsjukhusinsatsen i Kuwait

I augusti 1990 ockuperade Irak Kuwait. Intensiva förhandlingar inom och utom FN ledde inte till Iraks tillbakaryckning varför Säkerhetsrådet godkände att länder som så önskade kunde delta i en koalition under USA:s ledning för att tvinga Irak ut ur Kuwait i den mån området inte var utrymt före den 15 januari 1991.

En vecka före tidsfristens utgång frågade Storbritannien ett antal länder om ytterligare fältsjukhus. Flera länder, bland annat Sverige, svarade positivt och det svenska förbandet organiserades för att ingå i de brittiska styrkorna i Operation Granby. 

Inom fyra veckor var förbandet på sin grupperingsplats i Saudiarabien, något som var möjligt genom intensivt organisations- och utbildningsarbete samt en stor insats av flygvapnets transportflygorganisation.

Medaljer

De svenska deltagarna tilldelades inledningsvis Försvarsmaktens bronsmedalj för internationella insatser. Senare tillkom Saudiarabiens medalj för befrielsen av Kuwait. 
Än senare tilldelades deltagarna den brittiska minnesmedaljen för Gulfkriget.