Hemvärnssoldater får ersättning

Försvarsmakten anställer de hemvärnssoldater som var insatta under höstens underrättelseoperation. Enligt uppgifter i media uppgavs att personalen endast skulle få ersättning motsvarande sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI), men så är inte fallet.

– Jag är mycket stolt och nöjd med de hemvärnssoldater som, i många fall, tog ledigt från sitt ordinarie arbete, för att delta i underrättelseoperationen, och där tillsammans med övriga soldater och sjömän ur Försvarsmakten gjorde en mycket betydelsefull insats, säger rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg.

Skulle en insats ske under en ordinarie hemvärnsövning gäller den ordinarie övningens ersättning (SGI) så länge övningstiden varar. Men för hemvärnssoldater som efter frivilligt åtagande genomför verksamhet som ligger utanför deras ordinarie avtal tillämpar Försvarsmakten normalt ett anställningsförfarande.

Det innebär att respektive organisationsenhetschef, i detta fall chefen för Amf 1, anställer personalen för den aktuella insatsen. Då får soldaterna lön och andra förmåner för den tid som de deltog i operationen, precis som alla andra anställda soldater och sjömän. Av olika skäl fattades inte något sådant beslut för den hemvärnspersonal som deltog i underrättelseoperationen, vilket lett till frågor om vilken ersättning som egentligen ska gälla. Men nu anställs de alltså för den tid som de ingick i operationen.

– Jag beklagar att vi hamnat i den här situationen men hoppas att detta snart skall vara tillrättat och hanterat så att våra soldater känner såväl uppskattning som villighet att ställa upp igen, säger Roland Ekenberg.

Nu vidtar arbetet med att hantera ersättningarna – som kan variera från person till person och mellan soldater och befäl eftersom det, enligt gällande avtal, råder individuell lönesättning. Lönen fastställs av chefen för respektive organisationsenhet.