Hemvärnet har en viktig uppgift i att försvara Sverige

Norra Smålands bataljon genomför just nu krigsförbandsövning där huvuduppgiften är att skydda och bevaka viktiga objekt, exempelvis byggnader och samhällsviktiga funktioner. Bataljonens geografiska ansvarsområde är Jönköpings län och tillsammans med de övriga hemvärnsbataljonerna i landet försvaras hela Sverige.

Vaktpostering vid krigsförbandsövning med Norra Smålands bataljon. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Hundpatrull löser uppgift som lyssnarpost. Foto: Sven Johansson
- Alla är sammansvetsade oavsett bakgrund, sade MC-ordonnans Stefan Hylander från Bodafors. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Flyggruppen har i uppgift att rekognosera områden och informera om misstänkta händelser. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Emil Karlsson och Mattias Wetterbro skyddar och bevakar objekt. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Övningen, som genomförs varje år, är denna gång händelsestyrd så att erfarna befäl och soldater på alla nivåer tränas tillsammans. Bataljonen blir på detta sätt ännu bättre och viktiga funktioner blir samspelta.  Hundekipage tränar exempelvis i att spåra upp motståndare, mc-ordonnanser är expressbud och marschleder förbanden, flyggruppen hämtar in information samt transporterar personal och materiel. Listan på ingående funktioner är lång vilket i sin tur gör bataljonen stark och slagkraftig.

Emil Karlsson från Tranås och Mattias Wetterbro från Mullsjö hade uppgiften att vakta så inga obehöriga kom in till den plats där deras kompani hade grupperat. Både Emil och Mattias har varit med i Hemvärnet i nästan fem år, där Mattias tidigare gjort värnplikt och Emil grundläggande militär utbildning.  Beredskapen för personal inom hemvärnet är mycket hög och mäts i timmar, inte dagar eller veckor, vilket innebär att militär personal snabbt är på plats, oavsett händelse. Hur skulle då Mattias och Emil reagera om de fick order om att inställa sig?

– Jag vill vara med och försvara där det behövs och hjälpa de som behöver, svarade Emil utan att fundera.

Även Mattias var snabb och tydlig i sitt svar.

– Klart man ställer upp om det händer något!

Intresset för att ingå i hemvärnet har ökat den senaste tiden vilket medfört att bataljonen kontrakterat ett femtiotal nya och fler är på väg. Är även du intresserad av att ingå i Hemvärnet eller vill veta mer, kontakta då vår rekryteringsofficer Anna Nilsson via rekrytering-ing2@mil.se