Snabbtänkt, förtänksam och analytisk

övning ger färdighet för blivande kompanichefer

Som kompani- eller bataljonschef är man inte längre i första hand direkt chef över soldater. Man leder med hjälp av sina underställda chefer, vilket innebär ett behov av att utveckla sitt sätt att tänka och agera. Något som övas under de kurser som just nu pågår vid Markstridsskolan i Skövde.

Syftet med en kaderövning är att träna chefer i att fatta beslut och samordna striden med hjälp av radiokommunikation. Övningen inleddes med ordergivning. Foto: Caroline Segerdahl
En av de norska eleverna genomför sin ordergivning. Foto: Caroline Segerdahl
Förberedelser pågår. Foto: Caroline Segerdahl
Stridsfordon ur P 4 var med under övningen. Foto: Caroline Segerdahl
Strålande sol på Skövde övningsfält. Foto: Caroline Segerdashl

Under våren har blivande kompanichefer och bataljonsstabsmedlemmar utbildats vid Markstridsskolan i bland annat ledarskap, taktik och stridsteknik. Under maj och juni har de fått inrikta sig specifikt mot de befattningar som de är planerade att ha framöver och har också fått möjlighet att öva sig i den nya rollen. Bland annat genom en så kallad kaderövning.

— Med begreppet kader menas att man övar cheferna i ett förband utan att det är några soldater med. Syftet är att träna chefer i att fatta beslut och samordna striden med hjälp av radiokommunikation, säger Peter Torgén, ansvarig för kompanichefskursen. Det ger cheferna en möjlighet att effektivt och ingående öva sin egen roll istället för att ha fokus på soldaterna och förbandet som helhet.

Högre chef, högre krav

För att kunna agera som kompanichef eller som en del av en bataljonsledning måste eleverna kunna lyfta sitt tankesätt från plutonsnivå till kompani- och bataljonsnivå. Ju högre upp man kommer desto större krav ställs på att man förstår sin egen roll som en del av helheten. Under den gånga veckan när eleverna genomfört kaderövning i sina kommande befattningar, som bland annat kompanichefer, har det här varit en central del.

—Den här övningen ska utveckla eleverna på två olika sätt. Dels så har de inför den här veckan fått planera inför genomförandet och det har ställts krav på att de måste förstå sin egen plan i ett större sammanhang. Sedan har vi nu också genomfört det, de har prövat sin förmåga att ta sin plan från skrivbordet ut till verkligheten. Något som inte alltid är så lätt, men ett krav för att man ska kunna utvecklas som kompanichef i framtiden, säger Peter Torgén.

Viktiga egenskaper

För att bli en bra kompanichef måste man vara någorlunda analytisk och kunna se den röda tråden i sin planering och kunna hålla sig till den under genomförandet. Och när det väl gäller så är egenskaper som förtänksam, tydlig och med förmåga att värdera risker något som kommer att göra skillnad menar Peter Torgén.

— Som kompanichef måste du ha förmågan att kunna tänka och agera snabbt, samtidigt som du ska kunna kalkylera kring vad som kommer att hända och kunna väga olika alternativ mot varandra i en skarp situation. Du har inte heller möjlighet att lägga ut orden hur mycket som helst utan bör kunna förmedla det du behöver så kort och koncist som möjligt.

Samarbete med Norge

Kompanichefskursen genomförs i samarbete med Norge, vilket innebär att det finns både norska elever och lärare med. Ett samarbete som ger mycket insikter åt båda hållen.

— Man märker tydligt att vi har olika sätt att göra saker och från båda håll kan vi ta med oss erfarenheter som kan utveckla oss, berättar Peter Torgén. Vi ger varandra tankeställare som är otroligt nyttiga.

Kurserna genomförs årligen vid Markstridsskolan och hit kommer officerare för att få den utbildning som krävs för att kunna gå vidare som chef i Försvarsmakten. Samarbetet med Norge innebär att länderna turas om att vara värdar för utbildningen. Nästa års utbildning är planerad att genomföras i Norge.