En gemensam dag i Skövde garnison

I Skövde är en grönklädd militär inte en ovanlig syn, varken inne på garnisonsområdet eller utanför. Ändå är det inte självklart vad man som militär gör, eller ens varför Försvarsmakten finns och i vilken omfattning. För att öka kunskapen kring just detta bjöd Försvarsmakten i Skövde under helgen in till Garnisonens dagar.

Garnisonens dagar den 9-10 maj erbjöd möjlighet att träffa och prata med soldater och officerare i Skövde om deras jobb och vardag. Foto: Caroline Segerdahl
Veteran- och anhörigstöd fanns på plats och erbjöd även föreläsningar under dagarna. Foto: Caroline Segerdahl
Sjukvård är en av de många områden som man jobbar med inom garnisonen. Foto: Caroline Segerdahl
Man kunde ta sig en närmare titt på olika typer av fordon. Foto: Caroline Segerdahl
Anton Beijer provade på räckhäng, ett av fystesten när man söker Försvarsmakten. Och han klarade just det här provet. Foto: Anne-Lie Sjögren

Syftet med evenemanget var att erbjuda ett tillfälle där man som besökare kunde ta tillfället i akt att ta reda på vad Försvarsmakten egentligen gör, och inte minst varför vi gör det.

— Vi har under de här dagarna tagit välkomnat en mängd besökare som har kommit hit för att ta del av den bredd som finns här hos oss, sa garnisonschef Fredrik Ståhlberg. Det är alltid roligt att se att det finns ett intresse för det vi gör. Vi vill att folk ska få en förståelse för varför Försvarsmakten finns och bli medvetna om i vilken omfattning vi finns här på orten. Vi är en stor arbetsgivare och en viktig aktör både inom staden och inom regionen. 

Skövde garnison

I Skövde garnison finns Skaraborgs regemente, P 4, vars bataljoner främst är inriktade på mekaniserad strid med stridsfordon och stridsvagnar, Trängregementet som är Försvarsmaktens logistikförband och Markstridsskolan som arbetar med utveckling, utbildning och träning av arméns förband på olika nivåer. Utöver det finns här även Försvarsmaktens logistik (FMLOG) och Försvarets materielverk (FMV), samt en del andra aktörer kopplade till Försvarsmakten på ett eller annat sätt.

Passa på att prova på

Under dagarna fanns möjligheten att både titta, känna, prata och prova på. Exempelvis kunde man ta sig en närmare titt på olika vapensystem, ta tillfället i akt att sätta sig på förarplatsen i ett stridsfordon eller ta en pratstund med soldater och officerare från olika enheter. Just mötet med soldaterna betonade Fredrik Ståhlberg som en av de viktigare delarna av arrangemanget.

— De som har varit här och besökt oss har fått möjligheten att träffa och prata med den kompetenta personal som finns här inom garnisonen, och då inte minst med våra soldater. Nu när värnplikten är vilande och vi har anställda soldater ökar ju vikten av att vi skapar kunskap och förståelse för vår uppgift och för vad soldat- och officersyrket innebär.

Solen lös större delen av tiden med sin frånvaro, men humöret var gott bland besökarna och stämningen god.

— Alla som har kommit hit idag ska ha ett stort tack för att de tagit sig tiden att lära sig mer om Försvarsmakten i Skövde och vad vi gör. Vi uppskattar det och vi tycker det är viktigt att vi fortsätter att erbjuda möjligheten att träffa oss men också att folk tar sig tiden att ta reda på vad vi gör, sa Fredrik Ståhlberg.