32. underrättelsebataljonen

Underrättelsebataljonen är Sveriges enda förband av sitt slag. Den kännetecknas av sin förmåga till informationsinhämtning med en bred palett av sensorer och analys av den inhämtade informationen. Förbandet har förmåga att förflytta sig till fots, med terrängfordon, helikopter eller fällas i fallskärm och kan verka på stora ytor och avstånd och på djupet av fiendekontrollerat område.

Oplats Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Skyttelinje är en form där alla går på rad och det gäller att titta åt respektive sida för att se att kompisen finns där så att man inte går framför alla andra
Soldater under utbildning hos 32.UndBat Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Första hoppet i fallskärm på väg ner.
Fallskärmsjägare Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

Bataljonen har lång erfarenhet av internationella insatser i Kosovo, Afghanistan och Mali med såväl stabs- som inhämtande delar. I bataljonen ingår, förutom förmåga till truppspaning med jägarsoldater vid underrättelseskvadronerna, obemannade flygfarkoster (UAV:er), fallskärmsjägare, prickskyttar, sjukvårdare, lednings- och underhållsresurser och enheter för inhämtning i kontakt med mänskliga källor. Bataljonen har också stor erfarenhet av att arbeta med andra svenska och utländska inhämtande förband och har en välutvecklad förmåga att leda bekämpning med artilleri och flygstridskrafter.

Det finns en rad funktioner och befattningar att söka sig till; allt från fysiskt och psykiskt krävande tjänst vid underrättelseskvadron eller fallskärmsjägarkompani, till tekniskt utmanande befattningar med våra kvalificerade ledningssystem eller UAV:er.

Den som söker sig till bataljonen ska ha genomfört en godkänd grundläggande militär utbildning (GMU) eller svensk värnplikt. Utöver det skall personen också klara de befattningsspecifika krav som ställs, och som framgår i annonsen för respektive befattning.

Fakta Livregementets husarer - K 3
  • Förkortning: K 3
  • Ort: Karlsborg
  • Personal: 650
Så har vi räknat