Arméns musikkår är den största av Försvarsmaktens tre professionella orkestrar, med 53 heltidsanställda musiker. Musikkåren är en del av Livgardet i Stockholm, och de främsta uppdragsgivarna är Försvarsmakten, Hovet och regeringen.

Armens musikkår spelar.
Armens musikkår spelar.
Arméns musikkår vid firandet av Veterandagen. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Arkivbild på Arméns musikkår.
Arkivbild på Arméns musikkår vid Armémuseum. Foto: Lars Normann
Ionell Christea på klarinett. Arméns musikkår.
Ionell Christea på klarinett. Arméns musikkår genomför även sittande konserter för allmänheten. Foto: Christian Ekstedt/Försvarsmakten
Armens musikkår spelar.
Arméns musikkårs regementstrumslagare bär en stav. Med den ger han tecken till musikkåren bakom sig. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Fanfargrupp. Arméns musikkår.
Fanfargrupp från Arméns musikkår. Foto: Karina Ljungdahl/Försvarsmakten
Armens musikkår spelar.
Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Armens musikkår spelar.
Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Armens musikkår spelar.
Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten

Tack vare sin storlek har Arméns musikkår den fullstora symfoniska blåsorkesterns alla möjligheter, parallellt med kapaciteten att dela in kåren i ett flertal mindre ensembler med olika musikalisk inriktning och instrumentbesättning. 

Verksamhet

Arméns musikkår är en paradmusikkår, och vanliga uppdrag är konserter, ceremonier och parader. Musikkåren uppträder ofta vid betydelsefulla händelser, till exempel vid högtidliga audienser på Kungliga slottet och statsbesök. Ett årligen återkommande uppdrag för Arméns musikkår är att bidra med den musikaliska inramningen till nationaldagsfirandet på Skansen i Stockholm.

En annan viktig del av kårens uppdrag är att gå i täten för vaktparaden genom Stockholms gator till Kungliga slottet, för att där genomföra högvaktsavlösningen. Som en del av högvaktsavlösningen bjuder musikkåren på sitt uppvisningsprogram som består av musik och exercis i synkroniserad regi. Musikkåren har också en omfattande konsertverksamhet över hela landet, och bidrar till att göra militärmusiken till en aktiv del av det offentliga musiklivet.

Tradition och vision

Arméns musikkår är en ung orkester med gamla anor. Dagens musikkår har sin bakgrund i Arméns musikpluton som sattes upp 1982, men hämtar sin militärmusikaliska inspiration från århundraden av musikaliskt arv. Den här kombinationen ger en musikkår med en öppenhet och förmåga att vårda och forma militärmusiken och utveckla den för dagens och framtidens behov.

Musikkårens historia


1993:
Den första kvinnliga musiksoldaten genomförde sin värnplikt.

1994: Musikplutonen bytte namn till Arméns musikkår.

2006: Femton yrkesmusiker anställdes för att spela i
musikkåren och fungera som lärare åt de värnpliktiga musiksoldaterna. Musikkåren flyttade även sin verksamhet från Strängnäs till Kungsängen i Stockholm.

2011: Den allmänna värnplikten lades ner, och efter en övergångsperiod blev Arméns musikkår en professionell orkester med 53 heltidsanställda musiker.

Arméns musikkår.
Arméns musikkår vid kungens födelsedagsfirande. Foto: Försvarsmakten

Avsked från vildgässen, inspirerat av Nils Holgerssons resa genom Sverige. Komponerat av Britta Byström och framfört av Arméns musikkår, med en musikvideo skapad av bildkonstnären Anna Boberg. Verket är beställt av och komponerat till Sveriges samtliga professionella blåsorkestrar och har därmed spridit sig över landet likt Nils färd på gåsen Akkas rygg.

Se fler filmer med Arméns musikkår (Youtube)

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat
Fakta Arméns musikkår

Musiker ur Arméns musikkår.

Musikkårens uniform

Arméns musikkår bär Göta Livgardes paraduniform modell 1886 vid sina framträdanden. Uniformen är mörkblå med röda detaljer.

I parad bär musikerna också en kask, modell 1887. Vid extra högtidliga tillfällen pryds den med en vit plym.

Claes Malmberg på slagverk. Arméns musikkår.
Att jobba som militärmusiker

Jobbet i en militärmusikkår skiljer sig mycket åt från ett vanligt musikerjobb.

  • Som militärmusiker spelar du ute och inne, sittande och stående eller rent av gående.
  • Musiken har olika funktioner, den kan vara bakgrundsmusik på en bjudning, ge ramar och struktur åt en ceremoni eller vara en ren konsertupplevelse.
  • Du spelar i uniform och måste känna till och följa det regelverk som finns kring att bära uniform.
  • Som militärmusiker möter du olika sammanhang och spelplatser varje dag, året runt, vilket skapar en stor musikalisk och personlig flexibilitet. Ena dagen spelar du kammarmusik på en middag på Kungliga slottet, och nästa dag står du i en skogsglänta i kamouflageuniform och spelar korum.

Sammantaget ger det här förutsättningar som skapar ett omväxlande arbete.