Vad händer efter utbildningen?

Efter avslutad grundutbildning öppnar sig tusen möjligheter för dig som vill fortsätta ditt engagemang i Försvarsmakten. Alla som arbetar hos oss kan intyga att den utbildning, erfarenhet och möjligheter du får hos oss i Försvarsmakten är ovärderlig och svår att få på något annat sätt.

Det känns avlägset just nu, men snabbare än vad du tror kommer du att avsluta din grundutbildning.  Redan innan du slutar kommer du få utbildning i vad du kommer ha för olika val och möjligheter så du vet vad det finns för alternativ. Du kan välja att jobba kvar, läsa vidare till en annan befattning eller kanske rent av byta befattning, enhet eller förband. Valmöjligheterna är många.

Sjukvårdare

Soldat

Efter grundutbildningen är genomförd och du har godkända militärbetyg kan du ta anställning som soldat hos oss på Ledningsregementet. Våra lediga befattningar hittar du på Lediga jobb. Du kan vara anställd hos oss som både heltidssoldat och deltidssoldat. Som heltidssoldat är du hos oss varje dag och använder din befattning som ett vanligt jobb men med ovanliga uppgifter.  Att vara soldat på deltid innebär att du och din plutonchef kommer överens om när du ska komma in och arbeta.

Gruppchef

Är du intresserad av att leda en grupp soldater finns det möjlighet för dig som inte har genomfört en gruppchefsutbildning att söka till detta. Då kommer du få lära dig ledarskap och pedagogiska metoder i Försvarsmakten. Detta kommer du ha stor nytta av under hela ditt liv.skyttesoldat

Specialistofficer

Är du intresserad av specialistofficer, läs här. Specialistofficer på Ledningsregementet innebär att du är en nyckelkompetens på regementet. Inriktningar som du kan läsa på Ledningsregementet är bland annat försörjning, mark-elektronik och ledning. 

Officer

På Ledningsregementet finns det möjlighet att arbeta som officer med många olika inriktningar. Läs om officersprogrammet. Men generellt finns det stora utvecklingsmöjligheter för dig som är intresserad av teknik och fordon.Ledningsplats

Civil anställning

Det arbetar många civila medarbetare på Ledningsregementet. Det innebär att du ofta har studerat på en högskola eller ett universitet och sen börjar arbeta hos oss. Våra lediga tjänster hittar du på Lediga jobb

Hemvärnet

Ledningsregementet har tre hemvärnsbataljoner, Upplands bataljon, Västmanlands bataljon och Södermanlands bataljon. Som engagerad i hemvärnet är du soldat ca 8 dagar om året. Läs mer om detta på hemvärnet.se

 

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat