Utbildningsenhetens huvuduppgift är att genomföra grundutbildning av värnpliktiga vid Ledningsregementet. Enheten utbildar inom alla funktioner som ingår i ett krigsförband så som sambands- och telekrigsoperatörer, gruppchefer, sjukvårdare, kockar etc. Enheten utbildar också anställd personal.

Läs mer om Försvarsmaktens olika befattningar här

Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat