Grundutbildning med värnplikt

Vägen in i Försvarsmakten för militär personal börjar med en grundutbildning (GU) eller värnplikt. Grundutbildningen på Ledningsregementet är 11 månader och vi utbildar rekryter på Signalbataljonen och Telekrigbataljonen. Signalbataljonen håller samman grundutbildningen.

Vägen in

När du fyller 18 år får du ett brev från Rekryteringsmyndigheten med information om mönstringsunderlag och mönstring. Mönstringsunderlaget fyller du i på webben och efter det kan du bli kallad till mönstring. Blir du kallad är du skyldig att enligt lagen om totalförsvarsplikt genomföra mönstringen. Den sker hos Rekryteringsmyndigheten där du får genomföra ett antal tester.

Rekryteringsmyndigheten bedömer om du ska genomföra värnplikt och i så fall i vilken befattning du ska utbildas till och på vilket förband, till exempel Ledningsregementet.

Om du inte blivit uttagen till mönstring eller är äldre än 18 år kan du söka frivilligt till den värnplikten även om du inte fått mönstringsunderlaget eller blivit kallad till mönstring.

Innan du rycker in får du mer praktisk information från ditt förband.
Här hittar du vanliga frågor och svar om grundutbildningen.

Under utbildningen

Under den militära grundutbildningen kallas du rekryt eller värnpliktig. De första månaderna är utbildningen densamma för alla Försvarsmaktens rekryter, därefter specialiserar du dig på den befattning du är antagen till. Under utbildningen kommer du att utvecklas både genom praktiska och teoretiska övningar, men även genom flera övningar i fält. I slutet av din grundutbildning kommer du också att delta i en eller flera slutövningar där du agerar i den befattning du har utbildats till.

Du som genomför grundutbildningen omfattas av lagen om totalförsvarsplikt. Utbildningen är därför kostnadsfri. Läs mer här

Efter grundutbildningen

Efter värnplikten har du möjlighet att fortsätta din karriär i Försvarsmakten. Du kan söka jobb som heltids- eller deltidsanställd soldat på Ledningsregementet i den befattning du utbildat dig till Det finns också möjlighet att söka skola och bli offer.  Läs mer om karriärmöjligheter i Försvarsmakten här

Kommande grundutbildning

Information om kommande utbildningsstarter med värnplikt hittar du här

Följ oss i sociala medier

Följ oss gärna i sociala medier för att få en inblick i vår vardag! Vi finns på www.facebook.com/ledningsregementet och på Instagram.com/ledningsregementet. Visst material finns också på Försvarsmaktens You Tube-kanal.

Kontaktuppgifter

Har du frågor kring grundutbildningen på Ledningsregementet, kontakta rekryteringskoordinatorerna på ledr-rekrytering@mil.se eller rekrythandläggarna på led-rekrythandlaggare@mil.se

Information om mönstringsunderlag och mönstring finns hos Rekryteringsmyndigheten

 

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 050
Så har vi räknat