Grundutbildning med värnplikt

Grundutbildningen på Ledningsregementet är 11-15 månader och vi utbildar rekryter på Signalbataljonen och Telekrigbataljonen.

Vägen in

När du fyller 18 år får du ett brev från Plikt- och prövningsverket med information om  mönstring och mönstringsunderlag. Mönstringsunderlaget fyller du i på webben och efter det kan du bli kallad till mönstring. Blir du kallad är du skyldig att enligt lagen om totalförsvarsplikt genomföra mönstringen. Den sker hos Plikt- och  prövningsverket där du får genomföra ett antal tester.

Plikt- och prövningsverket bedömer om du ska genomföra värnplikt. Hos mönstringsförrättaren som du träffar vid mönstringen kan du, beroende på dina testresultat, få möjlighet att påverka vilken befattning du kommer att utbildas mot och vilket förband du hamnar på.
I Befattningsguiden hittar du information om Försvarsmaktens olika befattningar.

Om du inte blivit uttagen till mönstring eller är äldre än 18 år kan du söka frivilligt till den värnplikten även om du inte fått mönstringsunderlaget eller blivit kallad till mönstring.

Innan du rycker in får du mer praktisk information från ditt förband.
Här hittar du vanliga frågor och svar om grundutbildningen.

Under utbildningen

Under den militära grundutbildningen kallas du värnpliktig. De tre första månaderna är utbildningen densamma för alla Försvarsmaktens värnpliktiga därefter specialiserar du dig inom den befattning du utbildar dig till. Under utbildningen kommer du att utvecklas både genom praktiska och teoretiska övningar, där flera äger rum i fält. I slutet av din grundutbildning kommer du att delta i en eller flera slutövningar där du agerar i den befattning du har utbildats till.

Du som genomför grundutbildningen omfattas av lagen om totalförsvarsplikt. Utbildningen är därför kostnadsfri. Läs mer här.

Efter grundutbildningen

Efter värnplikten har du möjlighet att fortsätta din karriär i Försvarsmakten. Du kan söka jobb som heltids- eller deltidsanställd soldat på Ledningsregementet. Det finns också möjlighet att söka skola och bli officer eller utbilda dig inom olika specialistområden, som exempelvis fallskärmsjägare och röjdykare.  Läs mer om karriärmöjligheter i Försvarsmakten här

Kommande grundutbildning

Information om kommande utbildningsstarter med värnplikt hittar du här.

Kontaktuppgifter

Har du frågor kring grundutbildningen på Ledningsregementet, kontakta rekrythandläggarna på ledr-hrvpl@mil.se eller rekryteringskoordinatorerna.

Information om mönstringsunderlag och mönstring finns hos Plikt- och prövningsverket.

 

Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat