Telekrigstödenheten

Vid Ledningsregementet finns Telekrigstödenheten, TKSE, vars primära uppgift är att förse Försvarsmaktens insatsförband med datasatser för sensor- och motmedelssystemen. Dessa datasatser kallas populärt för ”bibliotek”.

Sensor- och motmedelssystemen finns på både fartyg, flygplan och fordon av olika slag och används för att tolka signaler och eventuellt aktivera motmedel mot hot, till exempel fientliga luftvärnsrobotar. Biblioteken innehåller information för identifiering av emittrar (sändare) och vapensystem. Denna information krävs för att sensor- och motmedelssystemen ska fungera och informationen uppdateras kontinuerligt.

TKSE har funnits sedan 1998 och är från 2005 ansvarig för att tillgodose behovet av bibliotek till sensor- och motmedelssystem inom hela Försvarsmakten. Idag producerar TKSE bibliotek till bland annat JAS 39Gripen, HKP 10B, korvetter av Stockholm, Göteborg och Visbyklass samt ubåtar.

Enheten har omkring 40 medarbetare uppdelade på de tre underavdelningarna:

- Telekrig (TK)

- Taktik och teknikutveckling (TaTe)

- Marinens Undervattenssensoranalyscentral (MUSAC).

TKSE är placerat i Stockholm.

Kontakt:
ledr-tkse@mil.se

Telefon vakthavande TKSE: 070-871 60 60

Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat