Utbildning för blivande gruppchefer

En gruppchef ska kunna leda sin grupp i olika situationer vid varierande insatser. En gruppchef måste alltid se till gruppens bästa utan att göra avkall på den uppgift de är satta att lösa. För att kunna bli en bra gruppchef krävs både utbildning och praktiska övningar

Gruppcheferna prövas i flera situationer under gruppchefskursen Foto: Thomas Andersson/Försvarsmakten
Kontroll av vapen genomförs före skjutning
Kontroll av vapen genomförs före skjutning Foto: Thomas Andersson/Försvarsmakten
Gruppcheferna prövas i att fatta beslut under mer stridslika förhållanden
Gruppcheferna prövas i att fatta beslut under mer stridslika förhållanden Foto: Thomas Andersson/Försvarsmakten
Kontroll av vapen genomförs före skjutning Foto: Thomas Andersson/Försvarsmakten
Gruppcheferna prövas i att fatta beslut under mer stridslika förhållanden Foto: Thomas Andersson/Försvarsmakten

Under några veckor genomförs gruppchefsutbildning med 19 stycken nuvarande och blivande gruppchefer tillhörande amfibiebevakningsbåtskompaniet och säkerhetskompani Sjö. Eleverna har en bred bakgrund och representeras från samtliga enheter inom sina respektive kompanier.
Kursen pågår i cirka fem veckor och innehåller ämnesblocken truppföring, fysiskt stridsvärde och trupputbildning, de utgör hörnstenarna för en anställd gruppchef på nivån OR4/5

Högt tempo med många prövningar


Tempot är högt och genomförs till största del utomhus. I kursen kommer eleverna prövas i att kunna trupputbilda egen enhet i respektive huvudtjänst men också på grundläggande militära kunskaper. Det innebär att den blivande gruppchefen både ska planera och praktiskt genomföra olika utbildningspaket. Då en gruppchef ska kunna ta hand om och leda sin grupp under svåra förhållanden, läser eleverna ämnet fysisk stridsvärde. För en gruppchef är det viktigt att se helheten, det räcker inte med att enbart vara duktig på att lösa sin stridsuppgift, det är till exempel lika viktigt att gruppchefen tillser att hans/hennes grupp har möjlighet att återhämta sig för att skapa uthållighet, eller möjliggöra att gruppen kan genomföra fysisk träning. I ämnet fysisk stridsvärde skall eleven prövas i att planera och genomföra fysisk träning med sin grupp.


För att sätta lite mer press på kursdeltagarna skall de inom ämnet truppföring tränas i att leda sin grupp i stridssituationer och här tvingas att fatta beslut som kräver snabbhet och beslutsamhet även om beslutsunderlaget är knappt. Det kan bli nog så stressigt, men det är ofta som en chef ställs inför att fatta beslut med knappa underlag, därför måste detta övas på.

Efter genomförd utbildning med godkända resultat, kan eleverna söka till lediga gruppchefsbefattningar inom förbandet men även inom hela Försvarsmakten.

 

 

 Thomas Andersson, 17.amfibiebevakningsbåtkompaniet