Ledningsregementets kamratföreningar

Här hittar du länkar samtliga Ledningsregementets kamratföreningar.

Signaltruppernas Kamratförening

Signaltruppernas Kamratförening har till uppgift att vara föreningslänk mellan personer som tillhör eller har tillhört Signaltrupperna som anställda eller värnpliktiga eller som har eller har haft anknytning till Signaltrupperna genom sin yrkesverksamhet eller genom verksamhet i en frivillig försvarsorganisation.

Ledningsregementets Kamratförening

Föreningen är en länk mellan i tjänst varande och tidigare vid regementet tjänstgörande anställda och värnpliktiga/rekryter och likaså mellan regementet och bygden. Du som anställd eller värnpliktig inom Enköpings garnison, personal ur hemvärnet och frivilligorganisationer med anknytning till Ledningsregementet/Upplands regemente, samt tidigare anställda eller värnpliktiga vid f d Upplands regemente (I8), Upplands regemente (S1) och Göta Livgarde (P1) kan bli medlem i föreningen. 

Göta Livgardes Kamratförening

Föreningens ändamål är att verka för ett gott kamratskap och god sammanhållning mellan alla de som tjänstgjort vid P1, Kungl Göta livgarde. Till denna krets räknas även de som i övrigt är intresserade av att hålla minnet av regementet och dess traditioner levande.

Veteranklubben

Veteranklubben är en del av officerskåren vid Ledningsregementet. De övergripande målen för klubben är att ge möjlighet att träffa och bibehålla kontakten med tidigare arbetskamrater under kamratliga och trevliga former, samt vara en kontaktyta mot regementet. Medlemskap i veteranklubben beviljas före detta officerare från LedR, S 1, S 2, S 3, LSC (StabSbS), I 8, P 1 m.fl. förband, samt officerare från andra enheter som på olika sätt tjänstgjort vid dessa förband.

Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat