Enheten upprätthåller garnisonens skydd- och beredskap, militärbasen, gemensam infrastruktur, försvarshälsa och skjutfält samt gemensamma funktioner.

Funktioner vid Garnisonsenheten

Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat