Ledningsstridsskolan

Ledningsstridsskolan, LedSS, utbildar blivande officerare och annan personal för att möta hela Försvarsmaktens behov. Skolan är en stridsskola och ett...

Signalbataljonen

Signalbataljonens huvuduppgift är att genomföra grundutbildning av rekryter vid Ledningsregementet för att kunna bemanna krigsförband. Bataljonens...

Telekrigbataljonen

Telekrigbataljonen verkar genom att upptäcka, lokalisera, kartlägga motståndare med spaning i det elektromagnetiska spektrumet.

Psyops-förbandet

Förbandet ska påverka beteenden och attityder hos människor för att nå politiska och militära mål men även upptäcka vilseledande information och...

Metocc

Försvarsmaktens meteorologiska och oceanografiska centrum, METOCC, tillhör Ledningsregementet i Enköping och är en gemensam resurs för Försvarsmaktens...

TKSE

Vid Ledningsregementet finns Telekrigstödenheten, TKSE, vars primära uppgift är att förse Försvarsmaktens insatsförband med datasatser för sensor- och...

TVK Ledsyst

TVK Ledsyst uppgift är att proaktivt samordna drift, förvaltning och underhåll av Försvarsmaktens ledningsstödssystem, strömförsörjningssystem,...

Stödenheten

Stödenheten (StödE) utbildar och följer upp verksamheten inom ett antal specialområden. Enheten har specialistkompetens inom till exempel idrott och...