Ledningsstridsskolan

Ledningsstridsskolan, LedSS, utbildar blivande officerare och annan personal för att möta hela Försvarsmaktens behov. Skolan är en stridsskola och ett...

Signalbataljonen

Signalbataljonens huvuduppgift är att genomföra grundutbildning av rekryter vid Ledningsregementet för att kunna bemanna krigsförband. Bataljonens...

Telekrigbataljonen

Telekrigbataljonen verkar genom att upptäcka, lokalisera, kartlägga motståndare med spaning i det elektromagnetiska spektrumet.

Operativa kommunikationsförbandet

Operativa kommunikationsförbandet är ett militärstrategiskt förband som genom kommunikationstjänst och psykologiska operationer analyserar samt...

Metocc

Försvarsmaktens meteorologiska och oceanografiska centrum, METOCC, tillhör Ledningsregementet i Enköping och är en gemensam resurs för Försvarsmaktens...

TKSE

Vid Ledningsregementet finns Telekrigstödenheten, TKSE, vars primära uppgift är att förse Försvarsmaktens insatsförband...

TVK Ledsyst

TVK LEDSYST säkerställer att Försvarsmaktens förnödenheter, materiel, informationssystem och tjänster finns tillgängliga och fungerar till beslutade...

Stödenheten

Stödenheten (StödE) utbildar och följer upp verksamheten inom ett antal specialområden. Enheten har specialistkompetens inom till exempel idrott och...