Ledningsstridsskolan

Ledningsstridsskolan, LedSS, utbildar blivande officerare och annan personal för att möta hela Försvarsmaktens behov. Skolan är en stridsskola och ett...

Operativa enheten

På operativa enheten (Ope) finns alla stående förbandsdelar inom telekrig-, ledning- och sambandsförband samt operativ...

Utbildningsenheten

Utbildningsenhetens huvuduppgift är att genomföra grundutbildning av värnpliktiga vid Ledningsregementet. Enheten utbildar inom alla...

Operativa kommunikationsförbandet

Operativa kommunikationsförbandet är ett militärstrategiskt förband som genom kommunikationstjänst och psykologiska operationer analyserar samt...

Metocc

Försvarsmaktens meteorologiska och oceanografiska centrum, METOCC, tillhör Ledningsregementet i Enköping och är en gemensam resurs för Försvarsmaktens...

TKSE

Vid Ledningsregementet finns Telekrigstödenheten, TKSE, vars primära uppgift är att förse Försvarsmaktens insatsförband...

TVK Ledsyst

TVK Ledsyst uppgift är att ansvara för Försvarsmaktens ledningsstödsystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling. Det innebär att se...

Militärpolis bevakar skyddsobjekt

Garnisonsenheten

Enheten upprätthåller garnisonens skydd- och beredskap, militärbasen, gemensam infrastruktur, försvarshälsa och skjutfält samt gemensamma funktioner.