VETERANSTÖD PÅ LEDNINGSREGEMENTET

Försvarsmaktens veteraner är ambassadörer för vår verksamhet och därför en mycket viktig resurs.

Försvarsmaktens definition av begreppet veteran är någon som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen. De som deltagit i internationella militära insatser benämns som utlandsveteraner.

Försvarsmakten har ett särskilt uppföljningsansvar för utlandsveteranen, oavsett om denne behåller eller avslutar sin anställning i Försvarsmakten efter insatsen.

 

Aktiviteter för utlandsveteraner

Chefen LedR samling

Chefen Ledningsregementet träffar egen personal som genomfört internationell militär insats. Syftet med samlingen är att chefen Ledningsregementet får tillfälle att visa erkänsla för dem som gjort insats för regementet som bottnar i FN eller Nato-beslut via Sveriges riksdag.

Det är även ett tillfälle för chefen Ledningsregementet att fånga upp erfarenheter från insatsen. Det ger även in-/utroterande personal möjlighet att delge varandra information, tips och råd.

 

Veterandagen

 Den 29 maj är Veterandagen, officiell flaggdag i Sverige sedan 2017 och med statsceremoniell status sedan 2011. Då hålls en officiell ceremoni vid Veteranmonumentet i Stockholm. Syftet är att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära eller civila humanitära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade. Ledningsregementet ordnar transporter för de veteraner som vill delta i det officiella firandet.

Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat