ledningsregementets historia

Ledningsregementet bildades den 1 januari 2007 och tog då över de uppgifter som Upplands regemente (S1) tidigare haft. Förbandet tog emot sin fana från Hans Majestät Konungen den 4 juni 2009 och sedan dess firas regementets högtidsdag detta datum.

Ledningsregementets historia bygger på flera historiska grenar:

  • Lednings- och sambandsgrenen blev ett eget truppslag 1902 då Kungliga fälttelegrafkåren bildades. 1937 grundades Kungliga signalregementet som verkade i Stockholm och Solna fram till 1957. Då bildades Upplands signalregemente (S1) genom en sammanslagning av Signalregementet och Upplands regemente (I8) och verksamheten flyttades till Uppsala garnison. Upplands signalregemente flyttades till Enköping 1982 och var verksamt där till avvecklingen vid årsskiftet 2006/2007 då Ledningsregementet bildades.
  • Landskapsregementet Upplands regemente (I8) är ett av Sveriges äldsta förband, grundat 1617. Regementet var verksamt i Uppsala garnison fram till nedläggningen 1957. Ledningsregementet för idag I8s röda fana vid olika ceremonier.
  • Gardesförbandet Göta livgardes historia sträcker sig tillbaka till 1741 och förbandet har haft flera olika namn. Från 1963 till 1980 då förbandet lades ner var Göta livgarde (P1) verksamt i Enköping.

Valspråk

Ledningsregementets valspråk är "Nihil impossibilie est" som betyder "Här finns inga omöjligheter".

Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat