På operativa enheten (Ope) finns alla stående förbandsdelar inom telekrig-, ledning- och sambandsförband samt operativ kommunikation. Enhetens anställda soldater och yrkesofficerare upprätthåller beredskap och genomför insatser både nationellt och internationellt.

Operativa enhetens  lednings- och sambandsförband arbetar med att möjliggöra kommunikation och ledning av militära trupper. Det sker genom hantering av IT- lednings- och kryptosystem, telesignaler och informationshantering.

För att kartlägga motståndare, inhämta underrättelser och störa ut kommunikation finns operativa enhetens telekrigsförband. Underrättelserna som inhämtas kan till exempel användas för att fatta beslut om vad nästa steg i en operation ska bli.

På enheten finns ett operativt kommunikationsförband som arbetar med psykologiska operationer. Förbandets uppgift är att påverka beteenden och attityder hos målgrupper i konfliktområden. Det kan till exempel handla om strategier för att påverka en motståndares moral och vilja.

Förmågor

Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat