Teknik- och vidmakthållandekontor ledningssystem

TVK LEDSYST säkerställer att Försvarsmaktens förnödenheter, materiel, informationssystem och tjänster finns tillgängliga och fungerar till beslutade nivåer utifrån tilldelad ekonomi. Vår uppgift är att ta helhetsansvaret för Försvarsmaktens ledningsstödsystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling.

LedR beredskapskontroll. Soldater ur 111:e ledningskompaniet upprättar antenner.
LedR beredskapskontroll. Soldater ur 111:e ledningskompaniet upprättar antenner.
Foto: Bezav Mahmoud/Försvarsmakten
Foto: Bezav Mahmoud/Försvarsmakten
Foto: Bezav Mahmoud
Foto: Försvarsmakten

Vår vision

Ledningsförmåga i världsklass för ett starkare försvar.

Vår mission

Tillsammans levererar och vidmakthåller vi ledningsstödsystem med hög tillgänglighet i fred, kris och krig

Ledningsstödsystem

De är tekniken i ett ledningssystem. Dessa tekniska system ska stödja stab och chef att utöva ledning och samband för att möta angripare och värna om Sveriges territoriella integritet dygnet runt, årets alla dagar och i alla konfliktnivåer. Ledningsstödsystem finns inom en mängd olika områden:

  • System för insatsledning som t.ex. stridsledning och eldledning
  • System för övervakning som t.ex. radarsensorer och larmanläggningar
  • System för verkan på informationsarenan inom telekrig, it-försvar (cyberförsvar), underrättelseinhämtning och övervakning
  • System för myndighetsledning som t.ex. personal- och ekonomiadministration

TVK Ledsyst funktionsleds av Försvarsmaktens högkvarter. Enheten har ca 176 befattningar med huvudsaklig lokalisering vid Enköpings Garnison. 

Vi söker dig som vill bidra till Försvarsmaktens tillväxt och ett starkare försvar!  

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat