Teknik- och vidmakthållandekontor tvk Ledsyst

TVK Ledsyst utvecklar och vidmakthåller Försvarsmaktens ledningsstödssystem i såväl krig, kris och fred. I syfte att bidra till ledningsförmåga i världsklass för ett starkare försvar.

LedR beredskapskontroll. Soldater ur 111:e ledningskompaniet upprättar antenner.
LedR beredskapskontroll. Soldater ur 111:e ledningskompaniet upprättar antenner.
Foto: Bezav Mahmoud/Försvarsmakten
Foto: Bezav Mahmoud/Försvarsmakten
Foto: Bezav Mahmoud
Foto: Försvarsmakten

Ledningsstödssystem är de tekniska system som stöder ledning inom Försvarsmakten vilka man delar upp i två huvudsakliga kategorier - myndighetsledning och insatsledning. Exempel på ledningsstödssystem för myndigheten är system för personal- och ekonomiadministration och för insatsledning system för stridsledning.

TVK Ledsyst ska inom tilldelat materielsystemområde:

 • Vidmakthålla förnödenheter, materiel, it-system och tjänster till anbefalld nivå.
 • Leda utveckling och produktion av teknisk bevakning och it-system för främst myndighetsledning.
 • I samband med system- och materielleveranser godkänna så väl alla nya som befintliga system som genomfört förmågehöjande åtgärder i samband med leverans till Försvarsmakten.
 • Medverka till att krav på verksamhetssäkerhet, sekretess, arbetsmiljö, systemsäkerhet, hänsyn till yttre miljö, tillsyn och redovisning uppfylls för Försvarsmaktens materiel.
 • Stödja processägare/processledare (PCÄ/PCL) avseende utveckling av processer inom vidmakthållande.
 • Stödja teknisk chef och materielområdesansvariga chefer inom tekniskt designansvar respektive vidmakthållande.
 • Planera, budgetera, följa upp och rapportera verksamhet inklusive tilldelad ekonomi för vidmakthållande.
 • Leda och prioritera vidmakthållande- och verkstadsproduktion.

TVK Ledsyst funktionsleds av Försvarsmaktens högkvarter. Enheten har cirka 150 befattningar med huvudsaklig lokalisering i Enköping.

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
 • Förkortning: LedR
 • Ort: Enköping
 • Personal: 1 100
Så har vi räknat