TVK Ledsyst uppgift är att ansvara för Försvarsmaktens ledningsstödsystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling. Det innebär att se till att förnödenheter, materiel, informationssystem och tjänster inom vårt ansvarsområde finns tillgängliga och fungerar dygnet runt, årets alla dagar, i alla konfliktnivåer.

Ledningsstödsystem kan beskrivas som tekniken i ett ledningssystem. Dessa tekniska system stödjer stab och chef att utöva ledning och samband för att möta angripare och värna om Sveriges territoriella
integritet. Ledningsstödsystem finns inom en mängd olika områden:

• System för insatsledning som t.ex. stridsledning och eldledning
• System för övervakning som t.ex. radarsensorer och larmanläggningar
• System för verkan på informationsarenan inom telekrig, it-försvar (cyberförsvar),
underrättelseinhämtning och övervakning
• System för myndighetsledning som t.ex. personal- och ekonomiadministration

Vår huvudverksamhet finns på Ledningsregegementet i Enköping., men vi finns även i Boden, Göteborg och Ronneby. 

Här jobbar civil och militär personal tillsammans med uppgiften att ansvara för Försvarsmaktens ledningsstödsystem.

Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat