Vår uppgift är att ansvara för Försvarsmaktens ledningsstödsystem under hela livscykeln, från
utveckling till avveckling, i såväl fred, kris som krig.

Ledningsstödsystem är tekniken i ett ledningssystem. Dessa tekniska system stödjer stab och
chef att utöva ledning och samband för att möta angripare och värna om Sveriges territoriella
integritet dygnet runt, årets alla dagar, i alla konfliktnivåer.


Ledningsstödsystem finns inom en mängd olika områden

• System för insatsledning som t.ex. stridsledning och eldledning
• System för övervakning som t.ex. radarsensorer och larmanläggningar
• System för verkan på informationsarenan inom telekrig, it-försvar (cyberförsvar),
underrättelseinhämtning och övervakning
• System för myndighetsledning som t.ex. personal- och ekonomiadministration

 

Vi har vår huvudverksamhet i Enköpings på Ledningsregementet

Flera befattningar inom vår organisation kräver inte någon militär bakgrund. Du anställs för din
specifika kompetens! Vi har många tekniskt tunga roller, men även befattningar inom till
exempel produktionsplanering, kvalitet, licenser, avtal, ekonomi och säkerhetstjänst.

Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat