Försvarsmaktens meteorologiska och oceanografiska centrum, METOCC, tillhör Ledningsregementet i Enköping och är en gemensam resurs för Försvarsmaktens förband och staber. METOCC gör meteorologiska- och oceanografiska prognoser och bedömningar för militär verksamhet både i Sverige och utomlands. METOCC är bemannat dygnet runt, året om och består av ledning, produktions-, utbildnings-, samt metod- och systemavdelning.

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen tar fram en mängd olika väderprodukter för olika verksamhetsområden inom Försvarsmakten både nationellt och internationellt. I detta ingår att göra bedömningar av vädrets inverkan på militära operationer för all verksamhet.  Här produceras också bland annat väderprognoser till Försvarsmaktens staber och ledningsfunktioner. Man ser också till att det finns uppdaterade väderprognoser till olika typer av beredskaps- och räddningsresurser inom Försvarsmakten. På avdelningen genomförs också klimatologiska utredningar som studerar vädrets effekt på militär verksamhet inom och utom landet, t ex för planering för nya insatser.

Metod- och systemavdelningen

Metod- och systemavdelningen förvaltar och underhåller de informationssystem som används i Försvarsmaktens vädertjänst. Avdelningen ansvarar också för utveckling ab både metoder och tekniska system. Detta sker genom egenutveckling och genom kravställning till Försvarets materielverk för beställningar från civila leverantörer. På avdelningen finns bred kompetens med kunskap om olika delar av Försvarsmakten för att kunna anpassa produkter och system så att de gör bäst nytta för hela Försvarsmakten.

Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen är ansvarig för interna och externa utbildningar inom meteorologi och oceanografi för hela Försvarsmakten, både för militär och civil personal. De samarbetar även med SMHI samt nationella universitet kring utbildning i dessa ämnen. Avdelningen ger också stöd vid rekryteringar till försvarsmeteorolog och ansvarar för utbildningen av officerare i vädertjänst fram till utnämning till försvarsmeteorolog.

Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat