Must:s årsöversikter

Must:s årsöversikt är en sammanställning av försvarsunderrättelseverksamheten och den militära säkerhetstjänstens verksamhet. Sammanställningen görs på uppdrag av regeringen varje år.

Mer information om Must:s verksamhet: Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten