Fira Nationaldagen med Försvarsmakten!

Välkommen till Open Ship vid Skeppsbrokajen i Stockholm 11.00-15.00. Försvarsmakten firar 4.sjöstridsflottiljens dag på Sveriges nationaldag med Open Ship och hälsar alla välkomna ombord.

HMS Visborg kommer att ha Open Ship vid Skeppsbron i Stockholm under 4.sjöstridsflottiljens dag på Nationaldagen Foto: Andreas Karlsson/FBB
Försvarsmakten kommer också att informera om värnpliktsutbildning, den nya aspirantutbildningen och officersutbildningarna.

Vill du kanske bli VIP och få en exklusiv visning ombord?

Nu har du som medlem i Luckan tillsammans med en kompis chansen att få göra ett exklusivt besök på marinens minröjningsfartyg Landsort och underhållsfartyg Visborg - på Sveriges nationaldag! Anmäla dig på www.lumpen.nu till VIP-visningen 14.45 och 17.00 den 6 juni.

Fartygen ligger vid Skeppsbrokajen i Stockholm och har öppet för allmänheten mellan 11.00 och 15.00.